Type instellingInformatie over item
FrequentieHalfjaarlijks
Periode2019S22020S12020S22021S12021S2
Item
ICB's naar Belgisch rechtVerberg  onderverdeling Aantal instellingen (einde periode)116113108106105
Aantal instellingen (einde periode)Verberg  onderverdeling Bevek8280818079
Bevekp.m. CompartimentenInformatie over item
(U..
(U..
(U..
(U..
(U..
p.m. Gecommercialiseerde compartimentenInformatie over item835789767722677
Gemeenschappelijke beleggingsfondsen17161099
PensioenspaarfondsenInformatie over item1717171717
Verberg  onderverdeling Netto-inventariswaarde (einde periode)164 949155 727171 731195 625212 463
Netto-inventariswaarde (einde periode)Bevek121 859119 188142 902164 398179 677
Gemeenschappelijke beleggingsfondsen21 78216 3416 5896 9327 227
PensioenspaarfondsenInformatie over item21 30920 19722 24024 29525 559
Inschrijvingen30 80847 26625 92335 39932 467
Terugbetalingen28 88143 95421 40125 74524 275
Netto-inlagen1 9273 3124 5229 6548 192
Buitenlandse ICB's waarvan de aandelen en deelbewijzen openbaar in België worden uitgegevenVerberg  onderverdeling Aantal instellingen (einde periode)545546547541562
Aantal instellingen (einde periode)per juridische vormVerberg  onderverdeling Sicav's427428424420437
Sicav'sp.m. Compartimenten4 2044 2474 2504 2714 390
Beleggingsfondsen118118123121125
per categorieVerberg  onderverdeling Instellingen met paspoort ICBE543544545539560
Instellingen met paspoort ICBEp.m. Compartimenten4 4404 4824 4904 5174 639
Verberg  onderverdeling Instellingen zonder paspoort ICBE22222
Instellingen zonder paspoort ICBEp.m. Compartimenten44443
Inschrijvingen in België
(U..
(U..
(U..
(U..
(U..
Terugbetalingen in België
(U..
(U..
(U..
(U..
(U..
Netto-inlagen in België
(U..
(U..
(U..
(U..
(U..
Ter info: Netto-inventariswaarde van de in België openbare verdeelde ICB's naar Belgisch en naar buitenlands recht (einde periode)257 473243 725259 828311 874331 671
Legende:
UNiet beschikbaar
Data extracted on 23 May 2022 15:33 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie