Type instellingInformatie over item
FrequentieHalfjaarlijks
Periode2019S12019S22020S12020S2
Item
ICB's naar Belgisch rechtVerberg  onderverdeling Aantal instellingen (einde periode)117116116113
Aantal instellingen (einde periode)Verberg  onderverdeling Bevek82828280
Bevekp.m. CompartimentenInformatie over item
(U..
(U..
(U..
(U..
p.m. Gecommercialiseerde compartimentenInformatie over item883835835789
Gemeenschappelijke beleggingsfondsen18171716
PensioenspaarfondsenInformatie over item17171717
Verberg  onderverdeling Netto-inventariswaarde (einde periode)157 771164 952164 952155 730
Netto-inventariswaarde (einde periode)Bevek112 041121 861121 861119 191
Gemeenschappelijke beleggingsfondsen25 52621 78221 78216 341
PensioenspaarfondsenInformatie over item20 20421 30921 30920 197
Inschrijvingen30 64630 80861 45447 266
Terugbetalingen31 48228 88160 36343 954
Netto-inlagen-8361 9271 0913 312
Buitenlandse ICB's waarvan de aandelen en deelbewijzen openbaar in België worden uitgegevenVerberg  onderverdeling Aantal instellingen (einde periode)542545545547
Aantal instellingen (einde periode)per juridische vormVerberg  onderverdeling Sicav's424427427429
Sicav'sp.m. Compartimenten4 1994 2044 2044 256
Beleggingsfondsen118118118118
per categorieVerberg  onderverdeling Instellingen met paspoort ICBE540543543545
Instellingen met paspoort ICBEp.m. Compartimenten4 4144 4404 4404 491
Verberg  onderverdeling Instellingen zonder paspoort ICBE2222
Instellingen zonder paspoort ICBEp.m. Compartimenten4444
Inschrijvingen in België
(U..
(U..
(U..
(U..
Terugbetalingen in België
(U..
(U..
(U..
(U..
Netto-inlagen in België
(U..
(U..
(U..
(U..
Ter info: Netto-inventariswaarde van de in België openbare verdeelde ICB's naar Belgisch en naar buitenlands recht (einde periode)239 782257 473257 473243 725
Legende:
UNiet beschikbaar
Data extracted on 20 Sep 2021 18:11 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie