Eenheid
Aanpassing
Frequentie
Periode2020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4
Item
Verberg  onderverdeling Ontvangsten
(P65 228.7
(P55 225.5
(P67 285.9
(P56 046.8
(P72 346.4
(P60 637
(P74 668.2
(P60 312.6
(P77 255
OntvangstenVerberg  onderverdeling Fiscale en parafiscale ontvangsten
(P57 288.3
(P47 088.8
(P58 175.8
(P47 430.7
(P63 715.7
(P51 872.4
(P63 849
(P51 384.3
(P67 926.3
Fiscale en parafiscale ontvangstenVerberg  onderverdeling Directe belastingen
(P20 967.7
(P15 317.6
(P24 712.7
(P14 930.1
(P24 487.1
(P17 053.5
(P28 599.2
(P17 534.1
(P27 251.5
Directe belastingenHuishoudens
(P14 212
(P12 714.6
(P18 535.8
(P11 040.6
(P16 164.1
(P14 469.1
(P20 754.9
(P13 380
(P18 224.1
Vennootschappen
(P6 357.2
(P2 312.1
(P5 770.1
(P3 628.1
(P7 930
(P2 306.1
(P7 437.2
(P3 894.1
(P8 636.6
Andere sectoren
(P398.5
(P290.9
(P406.8
(P261.4
(P393.1
(P278.3
(P407.1
(P260
(P390.9
Indirecte belastingen
(P17 219.5
(P15 558.8
(P16 125.2
(P16 733.6
(P18 931.8
(P16 979.6
(P16 895.7
(P16 871.4
(P18 724.2
Werkelijke sociale premies
(P18 242.2
(P15 161.8
(P16 162.6
(P14 864.2
(P19 346.5
(P16 709.2
(P17 441.7
(P16 059.4
(P21 015.1
Kapitaalbelastingen
(P858.9
(P1 050.6
(P1 175.3
(P902.8
(P950.3
(P1 130.1
(P912.4
(P919.4
(P935.5
Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangstenToegerekende sociale premies
(P2 693.4
(P2 690.7
(P2 711.9
(P2 756.8
(P2 825.5
(P2 918
(P2 987.4
(P3 033.6
(P3 056.8
Ontvangen rente
(P306.4
(P308.6
(P309.4
(P312.4
(P322.2
(P323.6
(P354.5
(P370.5
(P401.4
Ander inkomen uit vermogen
(P208.9
(P421.7
(P1 274.7
(P393.5
(P212.5
(P261.1
(P1 827.7
(P132.4
(P223.5
Inkomensoverdrachten afkomstig van andere sectoren en ontvangen subsidies
(P1 105.5
(P1 034.3
(P1 043
(P1 083.3
(P1 100.2
(P1 061.9
(P1 273.4
(P1 027.7
(P1 043.3
Lopende verkopen van geproduceerde goederen en diensten
(P3 551.4
(P3 597.5
(P3 682
(P3 768
(P3 919.2
(P4 047.4
(P4 137.2
(P4 197
(P4 227
Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere sectoren
(P74.7
(P83.9
(P89.2
(P302
(P250.9
(P152.5
(P238.9
(P166.9
(P376.7
Verberg  onderverdeling Uitgaven
(P70 408.1
(P68 688.7
(P70 423.6
(P68 167.5
(P71 178.1
(P70 801.6
(P74 500.6
(P71 432.2
(P77 483.6
UitgavenVerberg  onderverdeling Lopende uitgaven exclusief rentelasten
(P63 793.7
(P62 609.3
(P64 043.7
(P60 191.1
(P64 038.5
(P64 418
(P67 644
(P64 587.2
(P69 890.4
Lopende uitgaven exclusief rentelastenBeloning van werknemers
(P16 301.6
(P15 482.7
(P16 140.4
(P14 337.9
(P16 771.5
(P16 244.9
(P17 207.2
(P15 967.6
(P18 831.4
Intermediair verbruik en betaalde belastingen
(P5 461.2
(P5 004.9
(P5 183.3
(P5 131.6
(P6 030.4
(P5 295.9
(P5 619.7
(P5 736.7
(P7 156.7
Subsidies
(P5 839.3
(P5 649.3
(P5 486.8
(P5 351.6
(P5 243.9
(P5 163.7
(P5 103.4
(P5 063.4
(P5 043.3
Verberg  onderverdeling Sociale uitkeringen
(P32 229.6
(P32 617.8
(P34 331.7
(P32 259.8
(P32 701.4
(P34 476.3
(P36 609.4
(P34 737.5
(P35 389.5
Sociale uitkeringenIn geld
(P22 494.2
(P22 510.2
(P24 326.6
(P22 234.6
(P21 681.4
(P22 753.4
(P25 452.2
(P23 791.6
(P23 426.3
In natura door marktproducenten
(P9 735.5
(P10 107.6
(P10 005
(P10 025.3
(P11 020
(P11 722.9
(P11 157.2
(P10 945.9
(P11 963.2
Inkomensoverdrachten aan huishoudens en IZW's
(P1 439.6
(P1 401
(P1 222.9
(P1 171.8
(P1 243.8
(P1 520.3
(P1 518.1
(P1 512.7
(P1 592.3
Inkomensoverdrachten aan vennootschappen
(P484.4
(P388.8
(P305.2
(P233.5
(P173.9
(P126.2
(P90.5
(P66.6
(P54.7
Inkomensoverdrachten aan het buitenland
(P2 037.9
(P2 064.8
(P1 373.5
(P1 704.8
(P1 873.6
(P1 590.7
(P1 495.7
(P1 502.7
(P1 822.5
Rentelasten
(P2 130.8
(P2 109.8
(P2 157.4
(P2 186.3
(P2 037.6
(P2 023.5
(P2 006.7
(P2 111.3
(P2 208.3
Verberg  onderverdeling Kapitaaluitgaven
(P4 483.8
(P3 969.6
(P4 222.7
(P5 790.1
(P5 102
(P4 360.3
(P4 849.9
(P4 733.6
(P5 385
KapitaaluitgavenBruto-investeringen in vaste activa
(P3 409.5
(P3 047
(P3 208.2
(P3 407.1
(P4 017.6
(P3 286.7
(P3 627.2
(P3 636.6
(P4 091.7
Andere netto-aankopen van niet-financiële activa
(P56.1
(P39
(P55.6
(P47.6
(P48.5
(P165.3
(P240.4
(P71.1
(P120.1
Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren
(P1 018.2
(P883.6
(P958.9
(P2 335.4
(P1 035.9
(P908.3
(P982.3
(P1 025.9
(P1 173.2
Brutobesparingen
(P-1 400.3
(P-10 433.9
(P-10.1
(P-7 380.2
(P5 220.1
(P-6 929.9
(P4 027.9
(P-7 307.4
(P4 010.4
Vorderingenoverschot (+) of -tekort (-)
(P-5 179.4
(P-13 463.3
(P-3 137.7
(P-12 120.8
(P1 168.3
(P-10 164.5
(P167.6
(P-11 119.5
(P-228.6
Primair saldo
(P-3 048.6
(P-11 353.5
(P-980.3
(P-9 934.5
(P3 205.9
(P-8 141
(P2 174.3
(P-9 008.2
(P1 979.7
Legende:
PVoorlopig
Data extracted on 29 May 2023 16:03 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie