Eenheid
Aanpassing
Frequentie
Periode2019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q4
Item
Verberg  onderverdeling Ontvangsten66 973.9
(P51 299.7
(P58 641.6
(P53 798.2
(P65 406.6
(P54 397.4
(P67 328.7
(P56 100.7
(P72 177.3
OntvangstenVerberg  onderverdeling Fiscale en parafiscale ontvangsten59 019.2
(P43 221.1
(P50 057.1
(P46 104.6
(P57 484
(P46 236.7
(P58 291.4
(P47 731.3
(P63 761.2
Fiscale en parafiscale ontvangstenVerberg  onderverdeling Directe belastingen21 462.9
(P13 234.6
(P22 420.6
(P15 280.7
(P20 918.2
(P15 280.1
(P24 624.1
(P14 939.1
(P24 389.3
Directe belastingenHuishoudens14 732
(P11 470.9
(P17 661.3
(P11 967
(P14 186.7
(P12 736.5
(P18 500.3
(P11 108.5
(P16 094.6
Vennootschappen6 340.9
(P1 491.9
(P4 364.8
(P3 042
(P6 339.8
(P2 276.5
(P5 746.1
(P3 599.3
(P7 926.7
Andere sectoren390
(P271.8
(P394.5
(P271.7
(P391.7
(P267.2
(P377.7
(P231.3
(P368
Indirecte belastingen18 389.1
(P14 151.5
(P12 604.9
(P15 420.9
(P17 390
(P15 300.2
(P16 126.5
(P16 928
(P18 972.5
Werkelijke sociale premies18 367.6
(P15 112.1
(P14 462.3
(P14 315.2
(P18 268.2
(P14 606
(P16 311.2
(P15 010.4
(P19 454.2
Kapitaalbelastingen799.6
(P722.9
(P569.3
(P1 087.8
(P907.6
(P1 050.4
(P1 229.6
(P853.8
(P945.2
Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangstenToegerekende sociale premies2 623.3
(P2 646.4
(P2 668.4
(P2 689.1
(P2 708.5
(P2 729.7
(P2 743.4
(P2 752.4
(P2 756.4
Ontvangen rente304.1
(P306.8
(P308.2
(P301.7
(P297.3
(P299
(P301.7
(P301.4
(P303
Ander inkomen uit vermogen270
(P493.6
(P1 069.2
(P119
(P208.1
(P420.4
(P1 253.1
(P388.3
(P203.8
Inkomensoverdrachten afkomstig van andere sectoren en ontvangen subsidies996
(P972.1
(P987.6
(P970.7
(P1 059.7
(P1 030.5
(P1 001.7
(P968.2
(P1 136.8
Lopende verkopen van geproduceerde goederen en diensten3 688.8
(P3 596.4
(P3 484.4
(P3 539.9
(P3 567.9
(P3 599.4
(P3 643.1
(P3 661.8
(P3 719.7
Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere sectoren72.5
(P63.1
(P66.7
(P73.3
(P81
(P81.7
(P94.4
(P297.3
(P296.3
Verberg  onderverdeling Uitgaven64 230.6
(P64 252.8
(P70 732.3
(P64 125.1
(P71 356
(P67 143
(P69 930.7
(P68 705.4
(P72 190.4
UitgavenVerberg  onderverdeling Lopende uitgaven exclusief rentelasten57 244.7
(P58 340
(P64 590.1
(P58 098.7
(P63 993.2
(P61 325.4
(P63 603.3
(P61 076.2
(P64 361.4
Lopende uitgaven exclusief rentelastenBeloning van werknemers15 702.5
(P14 533.2
(P15 610
(P14 013.7
(P16 311.9
(P15 103.9
(P15 872
(P14 470
(P16 881.5
Intermediair verbruik en betaalde belastingen5 526.7
(P4 670
(P4 687.5
(P5 011.5
(P5 469.6
(P4 920.5
(P5 044.7
(P5 007.8
(P6 200
Subsidies4 540.6
(P4 856.8
(P6 425.5
(P5 863.4
(P5 671.1
(P5 383.2
(P5 459.4
(P5 239.6
(P5 259.6
Verberg  onderverdeling Sociale uitkeringen29 264.8
(P30 971.8
(P34 223.3
(P30 771.2
(P32 306
(P32 371.7
(P33 691.1
(P33 364.2
(P32 680.4
Sociale uitkeringenIn geld19 689.3
(P21 251.6
(P25 952
(P21 689.8
(P22 504.4
(P22 581.6
(P24 269.8
(P22 521.5
(P21 583.3
In natura door marktproducenten9 575.4
(P9 720.2
(P8 271.3
(P9 081.4
(P9 801.7
(P9 790.2
(P9 421.3
(P10 842.6
(P11 097.1
Inkomensoverdrachten aan huishoudens en IZW's1 077.3
(P1 303.2
(P1 444.6
(P1 244.8
(P1 658.4
(P1 276.4
(P1 474.4
(P1 190.3
(P1 352
Inkomensoverdrachten aan vennootschappen35.2
(P376.3
(P772.9
(P145.8
(P519.9
(P215
(P715.3
(P104.2
(P68.7
Inkomensoverdrachten aan het buitenland1 097.7
(P1 628.7
(P1 426.3
(P1 048.3
(P2 056.2
(P2 054.6
(P1 346.4
(P1 700.2
(P1 919.2
Rentelasten2 294.8
(P2 256.2
(P2 272.1
(P2 271.7
(P2 105.6
(P2 097.6
(P2 138.9
(P2 168
(P2 008.5
Verberg  onderverdeling Kapitaaluitgaven4 690.9
(P3 656.7
(P3 870.2
(P3 754.7
(P5 257.4
(P3 720
(P4 188.6
(P5 461.1
(P5 820.4
KapitaaluitgavenBruto-investeringen in vaste activa3 500.1
(P2 975
(P2 797.8
(P3 068.1
(P3 678.5
(P2 993.8
(P3 027.2
(P3 494.9
(P4 024.1
Andere netto-aankopen van niet-financiële activa30.5
(P37.4
(P43
(P41.6
(P56.4
(P40.6
(P59
(P50.8
(P50.5
Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren1 160.3
(P644.3
(P1 029.4
(P645
(P1 522.5
(P685.6
(P1 102.4
(P1 915.4
(P1 745.8
Brutobesparingen6 751.3
(P-9 852.8
(P-8 605.5
(P-7 480.1
(P-1 444.8
(P-9 958.2
(P434.6
(P-8 140.8
(P4 710.6
Vorderingenoverschot (+) of -tekort (-)2 743.3
(P-12 953.1
(P-12 090.7
(P-10 326.9
(P-5 949.5
(P-12 745.6
(P-2 602
(P-12 604.7
(P-13.1
Primair saldo5 038.1
(P-10 696.9
(P-9 818.6
(P-8 055.2
(P-3 843.9
(P-10 648
(P-463.1
(P-10 436.7
(P1 995.4
Legende:
PVoorlopig
Data extracted on 27 Jun 2022 09:12 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie