Type overheid
Eenheid
FrequentieJaarlijks
Periode20162017201820192020
Item
Verberg  onderverdeling Ontvangsten218 287.7228 517.2236 440.4238 775.7
(P228 978.4
OntvangstenVerberg  onderverdeling Fiscale en parafiscale ontvangsten187 625.3196 578.1203 558.6205 135.2
(P196 759.1
Fiscale en parafiscale ontvangstenVerberg  onderverdeling Directe belastingen68 753.473 898.777 142.674 769.4
(P71 670.2
Directe belastingenHuishoudens52 576.854 442.555 881.255 495
(P55 115.3
Vennootschappen15 082.218 390.520 085.618 041.5
(P15 238.5
Andere sectoren1 094.41 065.71 175.81 232.9
(P1 316.4
Indirecte belastingen57 472.259 304.861 529.263 795.4
(P59 591.1
Werkelijke sociale premies58 053.259 758.161 114.863 179.3
(P62 211.5
Kapitaalbelastingen3 346.53 616.53 7723 391.1
(P3 286.3
Verberg  onderverdeling Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten30 662.431 939.132 881.833 640.5
(P32 219.3
Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangstenToegerekende sociale premies9 549.49 93510 186.410 396.3
(P10 707
Ontvangen rente1 335.11 317.31 322.61 241.4
(P1 217.5
Ander inkomen uit vermogen2 4182 673.52 787.62 662.2
(P1 883.4
Inkomensoverdrachten afkomstig van andere sectoren en ontvangen subsidies3 3543 482.63 742.44 146.1
(P3 965.5
Lopende verkopen van geproduceerde goederen en diensten13 375.914 065.514 538.114 891.5
(P14 159.9
Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere sectoren630465.2304.7303
(P286
Verberg  onderverdeling Uitgaven228 451.2231 560.7240 313.2247 898.4
(P270 409.9
UitgavenVerberg  onderverdeling Lopende uitgaven exclusief rentelasten202 586.7206 739.8214 792.4222 430.1
(P245 033.6
Lopende uitgaven exclusief rentelastenBeloning van werknemers53 619.455 31056 79458 656
(P60 353.9
Intermediair verbruik en betaalde belastingen17 566.517 877.118 90119 443.1
(P19 839
Verberg  onderverdeling Sociale uitkeringen106 101.9109 350.2113 156117 055.7
(P128 586.1
Sociale uitkeringenGeneeskundige verzorging28 63629 510.430 64231 984
(P31 967.1
Uitkeringen ziekte en invaliditeit7 842.58 212.38 794.39 350.2
(P10 154.9
Werkloosheid5 738.35 325.85 006.14 751.7
(P12 686.8
Brugpensioenen en loopbaanonderbreking2 221.92 064.11 898.41 630.1
(P1 435.6
Pensioenen44 324.746 306.348 064.849 877.6
(P51 998.6
Kinderbijslag6 373.36 497.96 612.86 887.5
(P7 051.3
Overige10 965.211 433.412 137.612 574.6
(P13 291.8
Sociale uitkeringen in geld72 87575 175.577 591.180 146.3
(P91 535.4
Sociale uitkeringen in natura door marktproducenten33 226.934 174.735 564.936 909.4
(P37 050.7
Subsidies 16 005.216 254.616 903.617 929.4
(P22 642
Inkomensoverdrachten aan het buitenland5 544.74 283.65 115.75 225.7
(P6 075.7
Verberg  onderverdeling Overige inkomensoverdrachten3 7493 664.33 922.14 120.2
(P7 536.9
Overige inkomensoverdrachtenInkomensoverdrachten aan huishoudens en IZW's3 6143 541.13 8003 982.5
(P5 722.1
Inkomensoverdrachten aan vennootschappen135123.2122.1137.7
(P1 814.8
Rentelasten11 518.910 499.19 774.89 409.8
(P8 904.7
Verberg  onderverdeling Kapitaaluitgaven14 345.614 321.815 74616 058.5
(P16 471.6
KapitaaluitgavenBruto-investeringen in vaste activa10 36610 730.512 070.912 478.4
(P12 538.1
Verberg  onderverdeling Overige kapitaaluitgaven3 979.63 591.33 675.13 580.1
(P3 933.5
Overige kapitaaluitgavenAndere netto-aankopen van niet-financiële activa85.6159.4225.5125.9
(P171.9
Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren3 8943 431.93 449.63 454.2
(P3 761.6
Brutobesparingen824.27 8408 410.33 873.8
(P-27 562.2
Vorderingenoverschot (+) of -tekort (-)-10 164-3 044-3 873-9 123
(P-41 432
Primair saldo1 355.47 455.65 902287.1
(P-32 526.8
Legende:
PVoorlopig
Data extracted on 26 Jan 2022 21:13 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie