Type overheid
Eenheid
FrequentieJaarlijks
Periode20182019202020212022
Item
Verberg  onderverdeling Ontvangsten236 444.1238 941.3
(P229 545.5
(P250 904.6
(P272 873
OntvangstenVerberg  onderverdeling Fiscale en parafiscale ontvangsten203 557.5205 266.9
(P197 228.6
(P216 410.9
(P235 032.4
Fiscale en parafiscale ontvangstenVerberg  onderverdeling Directe belastingen77 142.674 882
(P72 176.9
(P79 447.4
(P90 438.4
Directe belastingenHuishoudens55 881.255 614.4
(P55 555
(P58 455.2
(P66 827.9
Vennootschappen20 085.618 033
(P15 298.6
(P19 640.1
(P22 274.2
Andere sectoren1 175.81 234.6
(P1 323.3
(P1 352.1
(P1 336.3
Indirecte belastingen61 528.163 797.8
(P59 561
(P67 349.4
(P69 471.2
Werkelijke sociale premies61 114.863 196
(P62 203.1
(P65 535.1
(P71 225.4
Kapitaalbelastingen3 7723 391.1
(P3 287.6
(P4 079
(P3 897.4
Verberg  onderverdeling Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten32 886.633 674.4
(P32 316.9
(P34 493.7
(P37 840.6
Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangstenToegerekende sociale premies10 186.410 387.9
(P10 712.4
(P10 984.9
(P11 995.8
Ontvangen rente1 3191 234.3
(P1 233.6
(P1 252.6
(P1 450.1
Ander inkomen uit vermogen2 787.62 663.6
(P1 882.6
(P2 302.5
(P2 444.8
Inkomensoverdrachten afkomstig van andere sectoren en ontvangen subsidies3 742.44 149.5
(P4 087
(P4 260.9
(P4 406.3
Lopende verkopen van geproduceerde goederen en diensten14 548.314 938.1
(P14 110.7
(P14 966.8
(P16 608.6
Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere sectoren302.9301
(P290.6
(P726
(P935
Verberg  onderverdeling Uitgaven240 446248 438.4
(P270 921.9
(P278 458.1
(P294 217.9
UitgavenVerberg  onderverdeling Lopende uitgaven exclusief rentelasten214 920.1222 917.8
(P245 468.1
(P250 882.6
(P266 539.2
Lopende uitgaven exclusief rentelastenBeloning van werknemers56 871.558 768
(P60 486.3
(P62 732.6
(P68 251.1
Intermediair verbruik en betaalde belastingen19 07919 678.2
(P19 875.3
(P21 350.2
(P23 808.9
Verberg  onderverdeling Sociale uitkeringen113 006.1117 109.4
(P128 594.5
(P131 910.7
(P141 212.6
Sociale uitkeringenGeneeskundige verzorging30 686.732 169
(P31 928.4
(P35 459.5
(P38 077.7
Uitkeringen ziekte en invaliditeit8 794.39 350.2
(P10 059.9
(P10 736.3
(P12 015.6
Werkloosheid5 006.14 751.7
(P12 771.3
(P9 052.3
(P5 481.3
Brugpensioenen en loopbaanonderbreking1 898.41 630.1
(P1 435.2
(P1 195.3
(P1 138.2
Pensioenen48 064.849 869.1
(P51 890.4
(P53 842.3
(P59 779
Kinderbijslag6 612.86 887.5
(P7 079.7
(P7 304.9
(P7 716.9
Overige11 94312 451.8
(P13 429.6
(P14 320.1
(P17 003.9
Sociale uitkeringen in geld77 442.380 059.3
(P91 526.9
(P90 752.8
(P95 423.5
Sociale uitkeringen in natura door marktproducenten35 563.837 050.1
(P37 067.6
(P41 157.9
(P45 789.1
Subsidies 16 90917 928.4
(P22 789.9
(P21 731.5
(P20 373.7
Inkomensoverdrachten aan het buitenland5 115.75 225.7
(P6 179.1
(P7 016.8
(P6 411.6
Verberg  onderverdeling Overige inkomensoverdrachten3 938.84 208.1
(P7 543
(P6 140.8
(P6 481.3
Overige inkomensoverdrachtenInkomensoverdrachten aan huishoudens en IZW's3 816.74 069.7
(P5 730
(P5 039.4
(P6 143.3
Inkomensoverdrachten aan vennootschappen122.1138.4
(P1 813
(P1 101.4
(P338
Rentelasten9 774.89 473.3
(P8 992.3
(P8 491.1
(P8 349.8
Verberg  onderverdeling Kapitaaluitgaven15 751.116 047.3
(P16 461.5
(P19 084.4
(P19 328.9
KapitaaluitgavenBruto-investeringen in vaste activa12 084.612 490.3
(P12 362.6
(P13 679.9
(P14 642.2
Verberg  onderverdeling Overige kapitaaluitgaven3 666.53 557
(P4 098.9
(P5 404.5
(P4 686.7
Overige kapitaaluitgavenAndere netto-aankopen van niet-financiële activa225.5126.1
(P183.3
(P190.7
(P597
Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren3 4413 430.9
(P3 915.6
(P5 213.8
(P4 089.7
Brutobesparingen8 288.33 473.5
(P-27 553.1
(P-12 604.1
(P-6 198.6
Vorderingenoverschot (+) of -tekort (-)-4 002-9 497
(P-41 376
(P-27 554
(P-21 345
Primair saldo5 772.9-23.8
(P-32 384.1
(P-19 062.4
(P-12 995.1
Legende:
PVoorlopig
Data extracted on 29 May 2023 16:12 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie