Type overheid
Eenheid
FrequentieJaarlijks
Periode20162017201820192020
Item
Verberg  onderverdeling Ontvangsten218 287.7228 525.9236 535.5239 022228 251.2
OntvangstenVerberg  onderverdeling Fiscale en parafiscale ontvangsten187 625.3196 578.1203 543.3205 132.2196 289
Fiscale en parafiscale ontvangstenVerberg  onderverdeling Directe belastingen68 753.473 898.777 142.674 767.771 582.7
Directe belastingenHuishoudens52 576.854 442.555 881.255 493.355 027.9
Vennootschappen15 082.218 390.520 084.418 04115 236.5
Andere sectoren1 094.41 065.71 1771 233.41 318.3
Indirecte belastingen57 472.259 304.861 529.263 786.959 551.5
Werkelijke sociale premies58 053.259 758.161 099.563 186.561 887.1
Kapitaalbelastingen3 346.53 616.53 7723 391.13 267.7
Verberg  onderverdeling Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten30 662.431 947.832 992.233 889.831 962.2
Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangstenToegerekende sociale premies9 549.49 93510 186.310 396.310 698.8
Ontvangen rente1 335.11 317.31 3251 247.81 191.4
Ander inkomen uit vermogen2 4182 673.52 790.32 659.61 755.1
Inkomensoverdrachten afkomstig van andere sectoren en ontvangen subsidies3 3543 482.63 742.14 144.53 937.6
Lopende verkopen van geproduceerde goederen en diensten13 375.914 065.514 633.915 131.314 101.5
Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere sectoren630473.9314.6310.3277.8
Verberg  onderverdeling Uitgaven228 451.2231 567.2240 319.4248 101.3270 569.3
UitgavenVerberg  onderverdeling Lopende uitgaven exclusief rentelasten202 586.7206 738.3214 667.1222 487245 244.5
Lopende uitgaven exclusief rentelastenBeloning van werknemers53 619.455 31056 705.158 63060 332.2
Intermediair verbruik en betaalde belastingen17 566.517 877.118 866.219 503.519 606.1
Verberg  onderverdeling Sociale uitkeringen106 101.9109 348.7113 154.4117 057.8128 317.1
Sociale uitkeringenGeneeskundige verzorging28 63629 510.430 64231 980.431 607.4
Uitkeringen ziekte en invaliditeit7 842.58 212.38 794.39 350.210 154.9
Werkloosheid5 738.35 325.85 006.14 751.712 686.8
Brugpensioenen en loopbaanonderbreking2 221.92 064.11 898.41 630.11 435.6
Pensioenen44 324.746 306.348 064.849 877.651 989.7
Kinderbijslag6 373.36 497.96 612.87 140.97 212.2
Overige10 965.211 431.912 13612 326.913 230.5
Sociale uitkeringen in geld72 87575 17477 589.580 15291 662.5
Sociale uitkeringen in natura door marktproducenten33 226.934 174.735 564.936 905.836 654.6
Subsidies 16 005.216 251.416 903.617 933.322 979.3
Inkomensoverdrachten aan het buitenland5 544.74 283.65 115.75 225.66 076
Verberg  onderverdeling Overige inkomensoverdrachten3 7493 667.53 922.14 136.87 933.8
Overige inkomensoverdrachtenInkomensoverdrachten aan huishoudens en IZW's3 6143 544.33 8003 989.75 955.5
Inkomensoverdrachten aan vennootschappen135123.2122.1147.11 978.3
Rentelasten11 518.910 499.19 772.19 351.48 833
Verberg  onderverdeling Kapitaaluitgaven14 345.614 329.815 880.216 262.916 491.8
KapitaaluitgavenBruto-investeringen in vaste activa10 36610 730.512 196.912 685.912 495.7
Verberg  onderverdeling Overige kapitaaluitgaven3 979.63 599.33 683.33 5773 996.1
Overige kapitaaluitgavenAndere netto-aankopen van niet-financiële activa85.6159.4225.6126.1201.6
Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren3 8943 439.93 457.73 450.93 794.5
Brutobesparingen824.27 841.58 638.84 107.1-28 401.8
Vorderingenoverschot (+) of -tekort (-)-10 164-3 041-3 784-9 079-42 318
Primair saldo1 355.47 457.85 988.2272.1-33 485.1
Data extracted on 05 Aug 2021 12:23 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie