Type overheid
Eenheid
FrequentieJaarlijks
Periode20152016201720182019
Item
Verberg  onderverdeling Ontvangsten213 792.9218 287.7228 477.9236 500.1238 598.2
OntvangstenVerberg  onderverdeling Fiscale en parafiscale ontvangsten185 202.9187 625.3196 567.9203 525.1204 815.3
Fiscale en parafiscale ontvangstenVerberg  onderverdeling Directe belastingen67 988.768 753.473 893.477 130.474 588.3
Directe belastingenHuishoudens53 015.752 576.854 437.255 94655 401.9
Vennootschappen13 961.215 082.218 390.520 032.417 989.6
Andere sectoren1 011.81 094.41 065.71 1521 196.8
Indirecte belastingen54 834.357 472.259 299.961 523.263 728.7
Werkelijke sociale premies58 741.158 053.259 758.161 099.563 107.7
Kapitaalbelastingen3 638.83 346.53 616.53 7723 390.6
Verberg  onderverdeling Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten28 59030 662.431 91032 97533 782.9
Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangstenToegerekende sociale premies9 257.99 549.49 93510 186.310 401.7
Ontvangen rente1 307.51 335.11 317.11 3251 271.4
Ander inkomen uit vermogen2 202.72 4182 673.52 7902 627.7
Inkomensoverdrachten afkomstig van andere sectoren en ontvangen subsidies3 5063 3543 472.83 744.84 145.6
Lopende verkopen van geproduceerde goederen en diensten12 10813 375.914 037.714 614.315 011.3
Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere sectoren207.9630473.9314.6325.2
Verberg  onderverdeling Uitgaven223 850.7228 451.2231 532.7240 154.8247 877.3
UitgavenVerberg  onderverdeling Lopende uitgaven exclusief rentelasten196 943.1202 586.7206 714.9214 532.8222 529.2
Lopende uitgaven exclusief rentelastenBeloning van werknemers52 330.353 619.455 277.156 685.758 553.1
Intermediair verbruik en betaalde belastingen17 161.717 566.517 864.918 85319 471.8
Verberg  onderverdeling Sociale uitkeringen102 923106 101.9109 348.7112 981.3117 197.4
Sociale uitkeringenGeneeskundige verzorging27 965.828 63629 470.630 426.531 986.3
Uitkeringen ziekte en invaliditeit7 449.47 842.58 212.38 794.39 365.1
Werkloosheid6 034.95 738.35 325.85 006.14 735.7
Brugpensioenen en loopbaanonderbreking2 327.82 221.92 064.11 898.41 630.6
Pensioenen42 645.344 324.746 341.848 102.949 938.5
Kinderbijslag6 3096 373.36 497.96 612.87 140.9
Overige10 190.810 965.211 436.212 140.312 400.3
Sociale uitkeringen in geld70 745.472 87575 209.577 627.480 271.5
Sociale uitkeringen in natura door marktproducenten32 177.633 226.934 139.235 353.936 925.9
Subsidies 15 982.316 005.216 253.116 969.717 919.2
Inkomensoverdrachten aan het buitenland5 087.35 544.74 283.65 115.75 224
Verberg  onderverdeling Overige inkomensoverdrachten3 458.53 7493 687.53 927.44 163.7
Overige inkomensoverdrachtenInkomensoverdrachten aan huishoudens en IZW's3 283.53 6143 564.33 805.34 016.9
Inkomensoverdrachten aan vennootschappen175135123.2122.1146.8
Rentelasten12 025.611 518.910 4999 772.29 372.9
Verberg  onderverdeling Kapitaaluitgaven14 88214 345.614 318.815 849.815 975.2
KapitaaluitgavenBruto-investeringen in vaste activa10 387.510 36610 72412 180.712 518.5
Verberg  onderverdeling Overige kapitaaluitgaven4 494.53 979.63 594.83 669.13 456.7
Overige kapitaaluitgavenAndere netto-aankopen van niet-financiële activa12185.6159.4225.6112.9
Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren4 373.53 8943 435.43 443.53 343.8
Brutobesparingen1 524.5824.27 8178 737.83 605
Vorderingenoverschot (+) of -tekort (-)-10 058-10 164-3 055-3 655-9 279
Primair saldo1 967.81 355.47 444.26 117.593.8
Data extracted on 03 Mar 2021 02:26 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie