FrequentieDagelijks
Periode2023-02-172023-02-242023-03-032023-03-102023-03-17
Sort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descending
Rubriek
Hide subtree Activa7 873 5827 839 3857 830 7967 829 3687 831 859
Goud en goudvorderingen593 004592 990592 990592 991592 983
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta505 279507 786507 624506 640507 721
Vorderingen op het IMF230 232230 497230 501230 502230 502
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa275 048277 289277 123276 138277 219
Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta16 60715 59915 06715 43814 759
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro12 34612 35612 14912 54612 983
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen12 34612 35612 14912 54612 983
Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Hide subtree Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro1 258 7781 222 1921 221 7601 221 7861 221 927
Basis-herfinancieringstransacties7971 223821851977
Langerlopende herfinancieringstransacties1 257 9511 220 9351 220 9351 220 9351 220 935
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Structurele transacties met wederinkoop00000
Marginale beleningsfaciliteit31354015
Kredieten uit hoofde van margestortingen00000
Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro35 37636 18429 53225 76840 172
Hide subtree Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item5 119 0395 121 0105 115 9885 115 2675 108 651
Voor doeleinden van monetair beleid aangehouden waardepapieren4 942 5624 942 8564 937 6434 936 3524 930 103
Overige waardepapieren176 477178 153178 345178 915178 548
Overheidsschuld, luidende in euro21 53921 53921 53921 53921 539
Overige activa311 612309 729314 147317 394311 124
Verberg  onderverdeling Passiva7 873 5827 839 3857 830 7967 829 3687 831 859
Bankbiljetten in omloop1 554 2421 553 7631 553 9801 553 3511 554 469
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro4 333 6914 285 3424 310 4994 336 5294 175 944
Rekeningen-courant164 984172 020170 723176 922234 892
Depositofaciliteit4 167 3874 112 0134 138 4804 158 3183 939 795
Termijndeposito's00000
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Deposito's uit hoofde van margestortingen1 3201 3091 2961 2891 257
Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item32 60229 54037 07329 71333 577
Uitgegeven schuldbewijzen00000
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro466 607496 133455 797444 760570 492
Overheid372 509402 549361 567354 766425 412
Overige verplichtingenInformatie over item94 09893 58494 23089 994145 080
Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro289 628278 814280 696275 217305 004
Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta10 91710 82310 32010 32410 432
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta5 0386 1385 5835 2605 353
Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen5 0386 1385 5835 2605 353
Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF182 361182 361182 361182 361182 361
Overige passiva292 967290 941284 602281 967284 339
Herwaarderingsrekeningen589 140589 140589 140589 140589 140
Kapitaal en reserves116 389116 389120 747120 746120 747
Data extracted on 24 mrt 2023 19:17 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie