FrequentieDagelijks
Periode2022-10-282022-11-042022-11-112022-11-182022-11-25
Sort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descending
Rubriek
Hide subtree Activa8 770 6708 761 6558 764 6628 769 0628 471 442
Goud en goudvorderingen592 847592 847592 848592 848592 848
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta549 183552 989550 888549 185549 830
Vorderingen op het IMF236 018237 256237 345237 368238 147
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa313 165315 733313 543311 816311 683
Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta25 71323 22325 21425 75926 286
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro11 39611 37011 40711 25311 337
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen11 39611 37011 40711 25311 337
Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Hide subtree Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro2 120 8572 119 3742 117 8252 117 9361 821 841
Basis-herfinancieringstransacties4 5883 1051 5451 6291 835
Langerlopende herfinancieringstransacties2 116 2692 116 2692 116 2692 116 2691 819 976
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Structurele transacties met wederinkoop00000
Marginale beleningsfaciliteit00113730
Kredieten uit hoofde van margestortingen00000
Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro16 05619 56716 30617 17919 408
Hide subtree Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item5 111 0485 104 1055 108 3245 113 5055 109 028
Voor doeleinden van monetair beleid aangehouden waardepapieren4 946 8624 942 0534 945 1314 949 8144 944 304
Overige waardepapieren164 186162 052163 194163 691164 724
Overheidsschuld, luidende in euro21 72421 72421 72421 72421 724
Overige activa321 846316 457320 127319 675319 139
Verberg  onderverdeling Passiva8 770 6708 761 6558 764 6628 769 0628 471 442
Bankbiljetten in omloop1 562 9071 562 4821 560 1331 558 1521 557 705
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro4 801 3464 859 1004 909 7944 853 2594 553 497
Rekeningen-courant231 016240 197215 028211 529203 439
Depositofaciliteit4 567 4984 616 0644 691 9564 638 9474 348 458
Termijndeposito's00000
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Deposito's uit hoofde van margestortingen2 8322 8392 8102 7831 600
Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item53 68649 02848 47948 99845 618
Uitgegeven schuldbewijzen00000
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro706 812626 082623 264681 548675 316
Overheid577 968499 555502 422568 410558 773
Overige verplichtingenInformatie over item128 844126 527120 842113 138116 543
Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro391 002410 815368 352365 246383 334
Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta12 17412 48312 50512 55112 723
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta6 1395 8065 8085 7165 541
Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen6 1395 8065 8085 7165 541
Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF189 859189 859189 859189 859189 859
Overige passiva320 307319 605320 073327 337321 453
Herwaarderingsrekeningen611 738611 738611 738611 738611 738
Kapitaal en reserves114 698114 657114 657114 658114 658
Data extracted on 03 dec 2022 09:22 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie