FrequentieDagelijks
Periode2022-05-272022-06-032022-06-102022-06-172022-06-24
Sort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descending
Rubriek
Hide subtree Activa8 813 8348 817 9188 820 9448 827 9448 835 987
Goud en goudvorderingen604 332604 332604 332604 332604 332
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta500 262500 826501 317503 817502 590
Vorderingen op het IMF220 224220 224220 223220 212220 198
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa280 038280 602281 094283 605282 391
Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta26 68726 19626 77724 96926 563
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro10 61310 14810 78211 19912 095
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen10 61310 14810 78211 19912 095
Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Hide subtree Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro2 199 5232 199 2722 199 2962 199 5172 199 535
Basis-herfinancieringstransacties661410447669688
Langerlopende herfinancieringstransacties2 198 8622 198 8622 198 8492 198 8472 198 847
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Structurele transacties met wederinkoop00000
Marginale beleningsfaciliteit00000
Kredieten uit hoofde van margestortingen00000
Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro28 25930 68731 91736 42732 223
Hide subtree Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item5 117 0935 119 4425 121 4115 125 1215 130 683
Voor doeleinden van monetair beleid aangehouden waardepapieren4 952 6514 954 4604 956 1404 959 1854 963 708
Overige waardepapieren164 442164 982165 271165 937166 976
Overheidsschuld, luidende in euro22 10622 10622 10622 10622 106
Overige activa304 959304 908303 007300 457305 859
Verberg  onderverdeling Passiva8 813 8348 817 9188 820 9448 827 9448 835 987
Bankbiljetten in omloop1 593 9971 597 5491 598 6551 599 6271 600 212
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro4 692 9134 768 8344 781 2794 675 5284 642 935
Rekeningen-courant3 987 2744 060 2374 026 6804 139 0003 986 688
Depositofaciliteit703 178706 326752 306534 274654 205
Termijndeposito's00000
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Deposito's uit hoofde van margestortingen2 4612 2712 2932 2552 041
Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item42 57252 06449 87948 95151 049
Uitgegeven schuldbewijzen00000
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro825 754758 172756 369847 299895 684
Overheid662 535593 859598 749686 196714 970
Overige verplichtingenInformatie over item163 219164 313157 621161 103180 714
Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro426 418409 857403 322422 317410 641
Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta11 05111 39511 68811 12510 850
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta5 5875 4515 6396 2226 943
Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen5 5875 4515 6396 2226 943
Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF180 211180 211180 211180 211180 211
Overige passiva320 461320 630320 149322 910323 708
Herwaarderingsrekeningen598 893598 893598 893598 893598 893
Kapitaal en reserves115 977114 861114 861114 861114 861
Data extracted on 03 jul 2022 21:09 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie