FrequentieDagelijks
Periode2021-12-172021-12-242021-12-312022-01-072022-01-14
Sort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descending
Rubriek
Hide subtree Activa8 511 4618 512 3088 566 3728 573 2808 593 991
Goud en goudvorderingen517 933517 933559 373559 373559 373
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta490 582491 319500 090497 159496 216
Vorderingen op het IMF215 271215 607218 902218 903218 903
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa275 310275 712281 188278 255277 313
Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta24 39024 74324 55426 09526 636
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro11 64713 27712 9829 96610 518
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen11 64713 27712 9829 96610 518
Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Hide subtree Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro2 209 8082 201 7212 201 8822 201 9262 201 875
Basis-herfinancieringstransacties97225386430379
Langerlopende herfinancieringstransacties2 209 7112 201 4962 201 4962 201 4962 201 496
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Structurele transacties met wederinkoop00000
Marginale beleningsfaciliteit00000
Kredieten uit hoofde van margestortingen00000
Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro32 03828 38626 55330 74431 736
Hide subtree Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item4 885 8804 896 5724 886 4844 896 0774 921 485
Voor doeleinden van monetair beleid aangehouden waardepapieren4 713 7194 723 7974 713 4784 723 1234 748 670
Overige waardepapieren172 161172 775173 007172 954172 814
Overheidsschuld, luidende in euro22 15222 15222 16822 16822 168
Overige activa317 032316 205332 287329 772323 983
Verberg  onderverdeling Passiva8 511 4618 512 3088 566 3728 573 2808 593 991
Bankbiljetten in omloop1 534 2561 542 9821 544 3861 541 5991 538 817
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro4 504 6624 439 8884 293 9384 541 4904 599 773
Rekeningen-courant3 743 1723 759 0263 512 1533 894 0463 891 532
Depositofaciliteit759 337678 711779 596644 497705 449
Termijndeposito's00000
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Deposito's uit hoofde van margestortingen2 1532 1512 1882 9472 792
Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item51 42053 55576 67449 38546 883
Uitgegeven schuldbewijzen00000
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro760 021751 517757 066668 318720 208
Overheid616 792593 478590 386510 115573 994
Overige verplichtingenInformatie over item143 229158 040166 679158 204146 214
Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro531 699592 951709 957586 765504 370
Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta13 82214 17714 10614 38514 097
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta3 8413 5162 7293 4513 933
Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen3 8413 5162 7293 4513 933
Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF176 130176 130178 834178 834178 834
Overige passiva320 358322 340324 596324 646322 669
Herwaarderingsrekeningen505 979505 979554 814554 779554 779
Kapitaal en reserves109 272109 273109 272109 628109 628
Data extracted on 25 jan 2022 11:22 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie