FrequentieDagelijks
Periode2023-10-202023-10-272023-11-032023-11-102023-11-17
Sort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descending
Rubriek
Hide subtree Activa7 037 9997 019 6717 001 6186 998 8667 001 073
Goud en goudvorderingen613 302613 304613 300613 301613 305
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta504 858506 062506 368506 206507 064
Vorderingen op het IMF234 032234 136234 236234 256234 031
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa270 826271 926272 132271 950273 033
Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta14 51113 96913 63614 53914 500
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro14 60414 88114 80915 15214 963
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen14 60414 88114 80915 15214 963
Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Hide subtree Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro506 182506 628503 958502 681502 973
Basis-herfinancieringstransacties7 67710 4908 1276 8507 105
Langerlopende herfinancieringstransacties498 456495 831495 831495 831495 831
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Structurele transacties met wederinkoop00000
Marginale beleningsfaciliteit493070037
Kredieten uit hoofde van margestortingen00000
Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro24 57824 51525 78625 82324 748
Hide subtree Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item4 957 0294 936 6324 925 3004 922 1594 921 914
Voor doeleinden van monetair beleid aangehouden waardepapieren4 753 9974 734 6304 724 5814 721 7024 720 859
Overige waardepapieren203 032202 002200 719200 458201 056
Overheidsschuld, luidende in euro20 98520 98520 98520 98520 985
Overige activa381 950382 696377 477378 019380 621
Verberg  onderverdeling Passiva7 037 9997 019 6717 001 6186 998 8667 001 073
Bankbiljetten in omloop1 551 7271 552 4331 553 1821 550 0341 547 864
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro3 749 8823 733 6903 716 4043 715 8073 726 726
Rekeningen-courant162 512200 387167 125154 902162 644
Depositofaciliteit3 587 3413 533 2753 549 2523 560 8773 564 055
Termijndeposito's00000
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Deposito's uit hoofde van margestortingen2828272727
Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item35 45935 94237 56637 82137 483
Uitgegeven schuldbewijzen00000
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro293 000285 626281 401284 921280 152
Overheid217 294205 181200 514206 141201 995
Overige verplichtingenInformatie over item75 70680 44580 88778 77978 157
Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro215 534222 303226 466228 199227 068
Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta15 45815 71615 58416 06716 170
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta4 0584 1573 8934 1633 898
Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen4 0584 1573 8934 1633 898
Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF180 715180 715180 715180 715180 715
Overige passiva267 739264 661261 982256 713256 569
Herwaarderingsrekeningen604 185604 185604 185604 185604 185
Kapitaal en reserves120 242120 242120 242120 242120 242
Data extracted on 28 nov 2023 13:37 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie