FrequentieDagelijks
Periode2021-05-072021-05-142021-05-212021-05-282021-06-04
Sort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descending
Rubriek
Hide subtree Activa7 588 7687 615 6947 643 1707 657 6297 680 137
Goud en goudvorderingen499 255499 255499 259499 159499 159
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta352 556352 063353 893353 867354 196
Vorderingen op het IMF86 51086 54086 53786 51386 513
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa266 045265 523267 357267 354267 683
Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta25 68926 98025 63925 79226 713
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro10 82411 38211 05811 21110 305
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen10 82411 38211 05811 21110 305
Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Hide subtree Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro2 107 0662 107 1052 107 1112 107 3802 107 204
Basis-herfinancieringstransacties72111117376197
Langerlopende herfinancieringstransacties2 106 9942 106 9942 106 9942 107 0042 107 004
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Structurele transacties met wederinkoop00000
Marginale beleningsfaciliteit10003
Kredieten uit hoofde van margestortingen00000
Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro35 69829 06728 24429 37928 414
Hide subtree Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item4 230 0464 258 4934 287 4344 302 8614 327 042
Voor doeleinden van monetair beleid aangehouden waardepapieren4 044 0954 072 7034 101 1654 116 4904 140 463
Overige waardepapieren185 951185 790186 269186 372186 578
Overheidsschuld, luidende in euro22 64622 64622 64622 64622 646
Overige activa304 989308 704307 886305 335304 458
Verberg  onderverdeling Passiva7 588 7687 615 6947 643 1707 657 6297 680 137
Bankbiljetten in omloop1 459 3741 463 1101 467 3431 469 4311 472 950
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro4 321 3834 305 5914 281 2934 264 3734 350 112
Rekeningen-courant3 654 5003 573 7813 541 3273 503 7493 611 827
Depositofaciliteit665 160730 083738 242758 898736 555
Termijndeposito's00000
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Deposito's uit hoofde van margestortingen1 7231 7281 7251 7261 731
Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item18 04818 51319 25019 74425 752
Uitgegeven schuldbewijzen00000
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro619 590652 713698 783717 774656 856
Overheid539 986572 265612 808627 669565 549
Overige verplichtingenInformatie over item79 60480 44885 97590 10591 308
Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro206 643210 530211 352219 426211 522
Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta9 96410 33310 70910 55110 991
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta2 8432 7122 3702 1282 147
Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen2 8432 7122 3702 1282 147
Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF56 17656 17656 17656 17656 176
Overige passiva299 072300 340300 218302 351298 685
Herwaarderingsrekeningen485 434485 434485 434485 434485 434
Kapitaal en reserves110 242110 242110 242110 242109 512
Data extracted on 13 jun 2021 14:32 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie