FrequentieDagelijks
Periode2021-08-132021-08-202021-08-272021-09-032021-09-10
Sort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descending
Rubriek
Hide subtree Activa8 036 0148 052 7768 191 3128 207 5348 222 733
Goud en goudvorderingen514 696514 692514 692514 693514 693
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta355 531355 705477 139477 285477 590
Vorderingen op het IMF87 34087 334209 706209 719210 102
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa268 192268 371267 433267 565267 489
Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta24 54124 18125 01724 84724 917
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro10 59210 64110 84511 08010 561
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen10 59210 64110 84511 08010 561
Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Hide subtree Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro2 214 2442 214 2612 212 3832 211 4562 211 778
Basis-herfinancieringstransacties18019711216319
Langerlopende herfinancieringstransacties2 214 0642 214 0642 212 2712 211 4402 211 440
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Structurele transacties met wederinkoop00000
Marginale beleningsfaciliteit000019
Kredieten uit hoofde van margestortingen00000
Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro33 22332 09834 55135 35932 898
Hide subtree Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item4 549 7424 571 2464 584 5554 596 0694 613 073
Voor doeleinden van monetair beleid aangehouden waardepapieren4 363 9254 384 6394 398 4854 412 8444 430 684
Overige waardepapieren185 817186 607186 070183 225182 389
Overheidsschuld, luidende in euro22 14222 14222 14222 14222 142
Overige activa311 303307 810309 987314 603315 081
Verberg  onderverdeling Passiva8 036 0148 052 7768 191 3128 207 5348 222 733
Bankbiljetten in omloop1 500 7391 499 8661 500 0691 500 8391 501 984
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro4 488 2844 471 7554 454 5304 543 2364 567 522
Rekeningen-courant3 674 6503 665 0273 662 9983 727 9643 743 978
Depositofaciliteit811 414804 713789 221812 981821 444
Termijndeposito's00000
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Deposito's uit hoofde van margestortingen2 2192 0152 3112 2912 099
Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item23 73324 26623 24230 46523 556
Uitgegeven schuldbewijzen00000
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro751 306803 811827 967736 283731 813
Overheid635 284681 129703 638617 470617 560
Overige verplichtingenInformatie over item116 023122 682124 329118 813114 254
Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro286 128270 362279 387285 995286 695
Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta9 8149 40012 44512 31012 414
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta2 6252 8142 9622 9112 780
Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen2 6252 8142 9622 9112 780
Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF55 79555 795174 656174 656174 656
Overige passiva310 571307 687309 034313 859314 332
Herwaarderingsrekeningen497 589497 589497 589497 589497 589
Kapitaal en reserves109 431109 431109 431109 391109 392
Data extracted on 20 sep 2021 17:37 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie