Type instelling
Valuta
FrequentieMaandelijks
Periode2020M122021M12021M22021M3
Rubriek
Verberg onderverdeling Actief1 128 181.4691 184 412.3491 194 701.5191 174 834.101
Verberg onderverdeling Thesaurietegoeden en interbankvorderingen318 834.000383 075.000391 709.000371 152.000
 Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten137 620.643115 071.671203 716.531192 913.891
Verberg onderverdeling Vorderingen op kredietinstellingen181 213.210268 003.809187 992.719178 238.439
  Onmiddellijk opvraagbaar43 432.00089 747.03863 488.08956 240.245
  Overige vorderingen137 781.211178 256.768124 504.634121 998.198
Verberg onderverdeling Vorderingen op clienten530 350.027533 688.051535 947.494539 709.996
Verberg onderverdeling Kredieten bij de oorsprong verleend door de instellingen525 767.473528 744.189530 326.588535 139.164
  Handelswissels306.727318.318363.498482.084
  Eigen accepten815.316944.3391 185.6351 732.553
  Leasing- en soortgelijke vorderingen2 875.3962 867.8762 863.3782 866.185
  Niet-hypothecaire leningen op afbetaling15 859.00815 899.05715 841.50515 761.977
  Hypothecaire leningen210 113.117211 055.055212 223.638214 112.494
  Leningen op termijn278 148.314278 776.382279 001.228281 425.397
  Voorschotten in rekening-courant12 167.26914 598.33514 467.65913 759.100
  Overige kredietvorderingen5 482.3254 284.8314 380.0464 999.372
 Overige debiteuren4 582.5524 943.8615 620.9054 570.832
Verberg onderverdeling Effekten en ander waardepapierInformatie over item188 396.875181 754.914183 307.517184 882.364
Verberg onderverdeling Overheidspapier7 204.7927 071.6176 874.3276 235.589
  Herfinancierbaar bij centrale banken5 983.5915 825.6595 588.2874 962.264
  Overige1 221.2011 245.9581 286.0401 273.325
 Ander kortlopend waardepapier16 450.40310 583.98312 211.25114 753.681
 Overheidsfondsen67 604.07167 202.69067 507.88668 163.072
 Overige leningen op lange termijn vertegenwoordigd door effekten95 574.31895 362.57895 054.50093 977.225
 Aandelen en deelbewijzen957.368942.397964.0781 007.178
 Overige effekten605.925591.649695.476745.619
Verberg onderverdeling Vaste activa38 234.85138 191.32638 150.62733 303.451
Verberg onderverdeling Financiële vaste activaInformatie over item32 915.43832 885.40432 849.78327 985.021
 Deelnemingen in verbonden ondernemingen24 438.54124 435.16324 424.44419 680.330
 Deelnemingen in andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat2 782.0652 788.7482 789.4182 788.065
Verberg onderverdeling Andere financiële vaste activa5 626.4825 592.8175 569.2445 406.873
 Aandelen616.359617.302622.279622.977
 Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat4 939.0434 904.5294 875.8014 701.142
 Overige71.08270.98671.16482.754
 Materiële vaste activa4 252.0444 270.7194 272.0214 285.683
 Oprichtingskosten en immateriële vaste activa1 067.3651 035.2011 028.8241 032.747
 Eigen aandelen0.0000.0000.0000.000
 Oninbare en dubieuze vorderingen1 893.7281 824.0581 840.3721 782.423
 Overige activa50 472.13545 878.52343 746.25744 003.531
Verberg onderverdeling Passief1 128 181.4691 184 412.3491 194 701.5191 174 834.101
Verberg onderverdeling Interbankschulden214 365.403254 182.706257 761.897251 416.656
 Onmiddellijk opvraagbaar29 900.34047 847.95147 517.96948 970.651
 Mobiliseringsschulden71 239.594100 567.23798 746.11394 624.726
 Overige schulden op termijn of met vooropzegging113 225.467105 767.515111 497.815107 821.278
Verberg onderverdeling Schulden tegenover clienten683 423.719694 979.710703 172.861695 609.278
Verberg onderverdeling Deposito's676 917.646687 009.070694 773.797687 258.200
  Zichtdeposito's293 037.051299 935.671304 332.700299 169.902
  Op termijn of met opzegging < 1 maand17 851.51018 781.16219 030.65519 444.700
  Op termijn of met opzegging >= 1 maand en <= 1 jaar24 280.60225 193.20427 320.56423 344.247
  Op termijn of met opzegging > 1 jaar18 124.07417 903.40817 180.05917 046.236
  Deposito's van bijzondere aard27 550.96827 957.43828 306.96128 764.384
  Gereglementeerde spaardeposito's295 422.504296 581.824297 939.741298 828.260
  Gekoppeld aan hypothecaire leningen650.938656.350663.098660.443
 Depositobeschermingsregeling0.0000.0100.0200.030
 Overige crediteuren6 506.0727 970.6418 399.0678 351.074
Verberg onderverdeling In schuldbewijzen belichaamde schulden83 977.80191 807.30491 695.60688 191.520
 Depositocertificaten en soortgelijke schulden35 240.32142 952.34841 869.78738 763.920
 Kasbons4 233.8984 131.1524 008.1663 857.403
 Obligatieleningen44 503.58244 723.80345 817.65545 570.197
 Waardeverminderingen, voorzieningen, voorzorgfondsen en uitgestelde belastingen6 720.9146 717.8796 709.1886 740.178
 Overige passiva45 098.46441 898.47940 339.98738 645.021
 Achtergestelde schulden20 219.26820 850.51820 587.20220 610.840
Verberg onderverdeling Eigen vermogenInformatie over item74 375.89973 975.75474 434.78373 620.609
Verberg onderverdeling  Kapitaal37 645.86037 620.77237 628.41336 597.126
 Geplaatst kapitaal37 645.86037 620.77237 628.41336 597.126
 Niet opgevraagd kapitaal0.0000.0000.0000.000
  Uitgiftepremies4 789.8004 789.7404 789.7404 789.740
  Herwaarderingsmeerwaarden58.91061.30461.86762.042
Verberg onderverdeling  Reserves14 387.22914 270.96014 281.93814 259.281
 Wettelijke reserve2 701.6272 701.6262 701.6262 673.435
 Onbeschikbare reserves70.39670.39670.39670.396
 Belastingvrije reserves512.409512.404514.399514.394
 Beschikbare reserves11 102.79710 986.53410 995.51811 001.057
  Overgedragen winst (+) of verlies (-)17 049.81317 499.32917 459.20717 180.148
  Winst (+) of verlies (-) van het boekjaar441.825-268.695210.506728.693
Data extracted on 06 May 2021 18:45 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie