Type instelling
Valuta
FrequentieMaandelijks
Periode2021M72021M82021M92021M102021M11
Rubriek
Verberg onderverdeling Actief1 221 251.3661 213 221.8591 176 956.8201 228 210.9651 228 339.958
Verberg onderverdeling Thesaurietegoeden en interbankvorderingen420 577.000417 626.000375 940.000434 026.000430 120.000
 Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten132 252.490232 636.906195 579.654241 809.034237 025.910
Verberg onderverdeling Vorderingen op kredietinstellingen288 324.469184 988.961180 360.777192 216.578193 093.729
  Onmiddellijk opvraagbaar97 515.44357 877.80155 453.21059 935.87255 482.700
  Overige vorderingen190 809.023127 111.159124 907.571132 280.703137 611.025
Verberg onderverdeling Vorderingen op clienten548 667.465546 725.772548 789.759548 654.774550 232.094
Verberg onderverdeling Kredieten bij de oorsprong verleend door de instellingen543 299.770542 498.590544 280.252543 520.532546 086.912
  Handelswissels417.412442.485494.386479.831424.276
  Eigen accepten1 365.8021 398.8951 501.0501 418.5121 396.160
  Leasing- en soortgelijke vorderingen2 906.6122 901.4242 907.2252 939.0582 934.269
  Niet-hypothecaire leningen op afbetaling16 704.87516 400.63316 242.95816 259.00716 094.882
  Hypothecaire leningen219 862.650221 086.008222 775.178224 537.001225 520.835
  Leningen op termijn281 743.564281 040.702279 194.844277 330.640277 438.093
  Voorschotten in rekening-courant15 226.44514 405.15815 414.26815 162.55515 987.738
  Overige kredietvorderingen5 072.4054 823.2905 750.3435 393.9256 290.659
 Overige debiteuren5 367.6914 227.1794 509.5075 134.2414 145.180
Verberg onderverdeling Effekten en ander waardepapierInformatie over item174 149.478170 727.595175 523.628167 670.579167 322.464
Verberg onderverdeling Overheidspapier5 957.0115 566.3685 643.2635 324.6404 293.038
  Herfinancierbaar bij centrale banken5 177.2094 765.7984 811.3544 428.6863 422.382
  Overige779.802800.570831.909895.954870.656
 Ander kortlopend waardepapier7 499.4387 501.07514 186.6307 301.4158 326.837
 Overheidsfondsen66 972.72664 391.96762 421.95461 642.49861 805.847
 Overige leningen op lange termijn vertegenwoordigd door effekten92 018.71791 527.57491 388.80091 550.90991 010.540
 Aandelen en deelbewijzen1 017.0211 035.2501 001.9641 037.7981 029.100
 Overige effekten684.572705.360881.017813.320857.100
Verberg onderverdeling Vaste activa33 299.30233 247.17832 816.42332 897.64332 878.602
Verberg onderverdeling Financiële vaste activaInformatie over item27 938.33627 878.89327 466.18027 485.78227 466.282
 Deelnemingen in verbonden ondernemingen19 705.28319 716.60919 419.06119 472.29119 473.291
 Deelnemingen in andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat2 800.8842 801.2122 801.7272 793.8692 792.423
Verberg onderverdeling Andere financiële vaste activa5 322.9865 293.3715 176.1995 148.6245 124.784
 Aandelen668.896667.609588.132594.654592.116
 Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat4 552.6964 523.6254 487.9114 454.2644 432.757
 Overige101.394102.136100.15699.70799.911
 Materiële vaste activa4 331.4354 342.7144 327.4954 347.9654 351.194
 Oprichtingskosten en immateriële vaste activa1 029.5321 025.5731 022.7481 063.8961 061.125
 Eigen aandelen0.0000.0000.0000.0000.000
 Oninbare en dubieuze vorderingen1 630.3691 607.9791 571.7711 502.3551 481.701
 Overige activa42 927.79143 287.46542 314.80143 460.00546 305.462
Verberg onderverdeling Passief1 221 251.3661 213 221.8591 176 956.8201 228 210.9651 228 339.958
Verberg onderverdeling Interbankschulden264 647.237260 294.215239 321.732270 877.674265 185.090
 Onmiddellijk opvraagbaar46 234.22546 559.32744 180.91148 623.11752 395.682
 Mobiliseringsschulden107 160.272106 081.09585 506.724107 547.683107 177.500
 Overige schulden op termijn of met vooropzegging111 252.742107 653.789109 634.094114 706.869105 611.907
Verberg onderverdeling Schulden tegenover clienten721 125.926719 734.922706 891.327729 362.673727 963.632
Verberg onderverdeling Deposito's711 900.102712 086.226698 059.349719 951.348719 346.741
  Zichtdeposito's323 401.198332 568.545321 817.975342 558.046343 873.077
  Op termijn of met opzegging < 1 maand18 538.06117 783.80014 555.77716 223.71115 765.463
  Op termijn of met opzegging >= 1 maand en <= 1 jaar24 499.67524 570.94525 296.07325 416.32023 696.856
  Op termijn of met opzegging > 1 jaar15 074.09614 925.61014 551.77214 386.16114 195.204
  Deposito's van bijzondere aard30 695.95523 139.51322 990.79222 395.49122 738.688
  Gereglementeerde spaardeposito's299 062.292298 456.125298 197.818298 322.478298 422.333
  Gekoppeld aan hypothecaire leningen628.825641.686649.142649.138655.120
 Depositobeschermingsregeling0.0000.0000.0000.0000.000
 Overige crediteuren9 225.8297 648.6948 831.9799 411.3278 616.890
Verberg onderverdeling In schuldbewijzen belichaamde schulden97 266.00994 896.48390 902.16486 622.54891 488.203
 Depositocertificaten en soortgelijke schulden49 776.87547 520.35543 155.08940 907.90946 005.068
 Kasbons3 454.7593 369.3053 259.5513 167.7973 098.002
 Obligatieleningen44 034.37544 006.82244 487.52442 546.84342 385.132
 Waardeverminderingen, voorzieningen, voorzorgfondsen en uitgestelde belastingen6 573.0686 563.1346 548.7786 532.3246 544.444
 Overige passiva36 306.66135 945.76036 195.17437 128.24739 758.896
 Achtergestelde schulden19 170.02119 172.17220 408.23120 901.29620 980.706
Verberg onderverdeling Eigen vermogenInformatie over item76 162.44776 615.18076 689.41676 786.20476 418.991
Verberg onderverdeling  Kapitaal36 358.62036 359.64536 364.60236 436.61536 459.852
 Geplaatst kapitaal36 358.62036 359.64536 364.60236 436.61536 459.852
 Niet opgevraagd kapitaal0.0000.0000.0000.0000.000
  Uitgiftepremies4 789.7504 789.7504 789.7504 789.7504 789.750
  Herwaarderingsmeerwaarden73.78172.12371.48477.55870.155
Verberg onderverdeling  Reserves14 337.04814 337.04314 337.03914 211.99414 211.988
 Wettelijke reserve2 673.9602 673.9602 673.9602 673.9602 673.960
 Onbeschikbare reserves70.39670.39670.39670.39670.396
 Belastingvrije reserves518.665518.516518.149518.145518.082
 Beschikbare reserves11 074.02911 074.17311 074.53610 949.49510 949.552
  Overgedragen winst (+) of verlies (-)17 055.56917 055.68116 840.88316 359.30115 516.198
  Winst (+) of verlies (-) van het boekjaar3 543.5103 994.7414 280.6964 905.5405 365.220
Data extracted on 26 Jan 2022 19:59 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie