Type instelling
Valuta
FrequentieMaandelijks
Periode2023M102023M112023M122024M12024M2
Rubriek
Verberg onderverdeling Actief
(P1 338 621.447
(P1 336 380.787
(P1 302 376.178
(P1 361 305.097
(P1 379 192.942
Verberg onderverdeling Thesaurietegoeden en interbankvorderingen
(P466 476.000
(P462 263.000
(P432 840.000
(P486 786.000
(P500 917.000
 Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten
(P111 383.863
(P110 863.384
(P85 700.908
(P78 254.498
(P122 029.570
Verberg onderverdeling Vorderingen op kredietinstellingen
(P355 092.138
(P351 399.647
(P347 139.072
(P408 531.860
(P378 887.116
  Onmiddellijk opvraagbaar
(P191 263.497
(P188 203.550
(P155 333.148
(P186 957.940
(P199 831.536
  Overige vorderingen
(P163 828.640
(P163 196.095
(P191 805.925
(P221 573.916
(P179 055.577
Verberg onderverdeling Vorderingen op clienten
(P602 327.118
(P604 471.230
(P606 647.945
(P608 572.165
(P610 839.865
Verberg onderverdeling Kredieten bij de oorsprong verleend door de instellingen
(P594 559.609
(P596 040.195
(P599 703.615
(P602 006.118
(P604 400.038
  Handelswissels
(P301.522
(P274.465
(P298.837
(P337.078
(P382.430
  Eigen accepten
(P875.179
(P720.273
(P957.054
(P822.023
(P830.938
  Leasing- en soortgelijke vorderingen
(P3 530.488
(P3 561.523
(P3 584.471
(P3 598.716
(P3 635.137
  Niet-hypothecaire leningen op afbetaling
(P16 812.267
(P16 527.491
(P16 577.271
(P16 517.221
(P16 021.880
  Hypothecaire leningen
(P249 759.790
(P250 454.439
(P251 565.478
(P251 709.837
(P252 853.368
  Leningen op termijn
(P302 810.086
(P304 408.003
(P305 578.425
(P307 651.731
(P308 943.388
  Voorschotten in rekening-courant
(P14 653.112
(P14 261.006
(P14 198.447
(P15 534.749
(P15 930.031
  Overige kredietvorderingen
(P5 817.164
(P5 832.991
(P6 943.629
(P5 834.768
(P5 802.865
 Overige debiteuren
(P7 767.510
(P8 431.039
(P6 944.332
(P6 566.048
(P6 439.831
Verberg onderverdeling Effekten en ander waardepapierInformatie over item
(P179 040.757
(P179 933.225
(P175 594.126
(P179 821.493
(P181 530.220
Verberg onderverdeling Overheidspapier
(P10 310.743
(P10 917.498
(P11 541.161
(P13 334.832
(P13 218.557
  Herfinancierbaar bij centrale banken
(P9 732.032
(P10 411.977
(P11 049.443
(P12 893.664
(P12 872.516
  Overige
(P578.711
(P505.521
(P491.718
(P441.168
(P346.041
 Ander kortlopend waardepapier
(P8 175.615
(P6 839.998
(P2 005.312
(P2 097.853
(P2 245.776
 Overheidsfondsen
(P62 450.497
(P64 104.947
(P64 164.189
(P65 957.743
(P67 467.060
 Overige leningen op lange termijn vertegenwoordigd door effekten
(P95 299.971
(P95 199.311
(P95 027.130
(P95 659.043
(P95 839.209
 Aandelen en deelbewijzen
(P1 147.444
(P1 210.585
(P1 220.239
(P1 154.764
(P1 148.082
 Overige effekten
(P1 656.488
(P1 660.887
(P1 636.099
(P1 617.262
(P1 611.533
Verberg onderverdeling Vaste activa
(P34 523.516
(P34 521.893
(P34 858.708
(P34 511.230
(P34 297.015
Verberg onderverdeling Financiële vaste activaInformatie over item
(P28 617.270
(P28 600.152
(P28 850.859
(P28 527.493
(P28 256.528
 Deelnemingen in verbonden ondernemingen
(P21 073.533
21 073.98821 234.82920 981.40321 086.414
 Deelnemingen in andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
(P2 822.290
2 822.3332 821.7772 821.7382 821.756
Verberg onderverdeling Andere financiële vaste activa
(P4 638.259
4 619.5924 710.5064 639.6964 263.660
 Aandelen
(P422.599
422.463419.815420.572420.580
 Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
(P4 096.482
4 078.1674 169.2064 098.8943 722.692
 Overige
(P119.179
118.965121.489120.233120.389
 Materiële vaste activa
(P4 820.928
(P4 836.874
(P4 906.271
(P4 945.733
(P5 001.580
 Oprichtingskosten en immateriële vaste activa
(P1 085.317
(P1 084.869
(P1 101.577
(P1 038.005
(P1 038.906
 Eigen aandelen
(P0.000
(P0.000
(P0.000
(P0.000
(P0.000
 Oninbare en dubieuze vorderingen
(P3 219.232
(P3 189.906
(P3 132.218
(P3 092.639
(P3 096.879
 Overige activa
(P53 034.826
(P52 001.499
(P49 303.194
(P48 521.215
(P48 512.270
Verberg onderverdeling Passief
(P1 338 621.447
(P1 336 380.787
(P1 302 375.948
(P1 361 305.097
(P1 379 192.942
Verberg onderverdeling Interbankschulden
(P345 180.300
(P338 979.701
(P302 449.194
(P350 229.639
(P357 061.559
 Onmiddellijk opvraagbaar
(P167 137.364
(P165 025.729
(P157 970.278
(P178 271.094
(P189 134.616
 Mobiliseringsschulden
(P83 536.002
(P84 746.523
(P51 720.347
(P84 230.194
(P81 005.365
 Overige schulden op termijn of met vooropzegging
(P94 506.936
(P89 207.446
(P92 758.571
(P87 728.350
(P86 921.579
Verberg onderverdeling Schulden tegenover clienten
(P712 021.713
(P715 613.503
(P712 952.865
(P720 221.935
(P722 300.933
Verberg onderverdeling Deposito's
(P704 076.001
(P707 624.013
(P705 173.159
(P712 276.319
(P714 114.243
  Zichtdeposito's
(P293 367.859
(P296 486.482
(P290 841.647
(P289 892.738
(P289 441.289
  Op termijn of met opzegging < 1 maand
(P17 153.140
(P18 957.072
(P16 287.348
(P16 827.734
(P19 310.355
  Op termijn of met opzegging >= 1 maand en <= 1 jaar
(P94 217.438
(P93 600.397
(P97 066.883
(P103 225.476
(P104 352.693
  Op termijn of met opzegging > 1 jaar
(P14 255.995
(P14 527.293
(P14 737.728
(P14 778.487
(P15 040.423
  Deposito's van bijzondere aard
(P16 942.285
(P17 256.936
(P16 666.508
(P16 940.497
(P15 883.029
  Gereglementeerde spaardeposito's
(P267 520.989
(P266 178.141
(P268 941.791
(P269 971.348
(P269 452.269
  Gekoppeld aan hypothecaire leningen
(P618.298
(P617.694
(P631.255
(P640.034
(P634.166
 Depositobeschermingsregeling
(P0.000
(P0.000
(P0.000
(P0.014
(P0.028
 Overige crediteuren
(P7 945.713
(P7 989.493
(P7 779.708
(P7 945.615
(P8 186.689
Verberg onderverdeling In schuldbewijzen belichaamde schulden
(P105 279.307
(P104 603.516
(P112 366.557
(P118 376.765
(P125 071.931
 Depositocertificaten en soortgelijke schulden
(P50 428.489
(P49 539.132
(P54 891.678
(P59 375.171
(P64 446.851
 Kasbons
(P2 061.073
(P1 986.501
(P1 899.456
(P1 811.272
(P1 617.881
 Obligatieleningen
(P52 789.746
(P53 077.883
(P55 575.422
(P57 190.322
(P59 007.198
 Waardeverminderingen, voorzieningen, voorzorgfondsen en uitgestelde belastingen
(P6 115.843
(P5 641.634
(P5 698.711
(P5 776.560
(P5 807.686
 Overige passiva
(P56 373.971
(P56 197.617
(P54 339.056
(P53 484.397
(P55 109.845
 Achtergestelde schulden
(P31 131.778
(P31 510.417
(P32 691.241
(P32 067.473
(P31 710.087
Verberg onderverdeling Eigen vermogenInformatie over item
(P82 518.533
(P83 834.394
(P81 878.318
(P81 148.327
(P82 130.889
Verberg onderverdeling  Kapitaal
(P36 475.502
(P36 437.980
(P36 483.319
(P36 281.964
(P36 308.669
 Geplaatst kapitaal
(P36 475.502
(P36 437.980
(P36 483.319
(P36 281.964
(P36 308.669
 Niet opgevraagd kapitaal
(P0.000
(P0.000
(P0.000
(P0.000
(P0.000
  Uitgiftepremies
(P4 816.987
(P4 816.986
(P4 781.906
(P4 756.905
(P4 756.906
  Herwaarderingsmeerwaarden
(P40.474
(P40.358
(P40.753
(P41.934
(P42.284
Verberg onderverdeling  Reserves
(P16 178.555
(P16 174.801
(P16 684.157
(P16 826.776
(P16 901.660
 Wettelijke reserve
(P2 939.264
(P2 938.417
(P3 044.077
(P3 018.390
(P3 018.390
 Onbeschikbare reserves
(P72.494
(P70.396
(P70.403
(P70.399
(P70.399
 Belastingvrije reserves
(P513.310
(P513.283
(P514.361
(P514.524
(P514.356
 Beschikbare reserves
(P12 653.488
(P12 652.706
(P13 055.316
(P13 223.463
(P13 298.516
  Overgedragen winst (+) of verlies (-)
(P15 667.620
(P15 689.700
(P14 796.198
(P22 844.824
(P22 770.099
  Winst (+) of verlies (-) van het boekjaar
(P9 339.396
(P10 674.571
(P9 091.988
(P395.925
(P1 351.270
Legende:
PVoorlopig
Data extracted on 17 Apr 2024 05:37 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie