Eerste pagina  Vorige pagina  Volgende pagina
Aanbod/Gebruik
FrequentieJaarlijks
Periode2018
Prijstype en eenheidLopende prijzen
Bedrijfstakken01 - Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten02 - Bosbouw en de exploitatie van bossen03 - Visserij en aquacultuur05-09 - Mijnbouw en ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw10-12 - Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten13-15 - Vervaardiging van textiel, kleding, leer en producten van leer16 - Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk17 - Vervaardiging van papier en papierwaren18 - Drukkerijen, reproductie van opgenomen media19 - Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten20 - Vervaardiging van chemische producten21 - Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten22 - Vervaardiging van producten van rubber of kunststof23 - Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten24 - Vervaardiging van metalen in primaire vorm25 - Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten26 - Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten27 - Vervaardiging van elektrische apparatuur28 - Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.29 - Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers30 - Vervaardiging van andere transportmiddelen31-32 - Vervaardiging van meubelen; overige industrie33 - Reparatie en installatie van machines en apparaten35 - Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht36 - Winning, behandeling en distributie van water37-39 - Afvalwaterafvoer; inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning; sanering en ander afvalbeheer41-43 - Bouwnijverheid45 - Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen46 - Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen47 - Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen49 - Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen50 - Vervoer over water51 - Luchtvaart52 - Opslag en vervoerondersteunende activiteiten53 - Posterijen en koeriers55-56 - Verschaffen van accommodatie; eet- en drinkgelegenheden58 - Uitgeverijen59-60 - Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen; programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma's61 - Telecommunicatie62-63 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancyactiviteiten en aanverwante activiteiten; dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie64 - Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen65 - Verzekeringen, herverzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen66 - Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen68 - Exploitatie van en handel in onroerend goed69-70 - Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening; activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer71 - Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen72 - Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied73 - Reclamewezen en marktonderzoek74-75 - Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten; veterinaire diensten77 - Verhuur en lease78 - Terbeschikkingstelling van personeel79 - Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten80-82 - Beveiligings- en opsporingsdiensten; diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging; administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten84 - Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen85 - Onderwijs86 - Menselijke gezondheidszorg87-88 - Maatschappelijke dienstverlening met en zonder huisvesting90-92 - Creatieve activiteiten, kunst en amusement; bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten; loterijen en kansspelen93 - Sport, ontspanning en recreatie94 - Verenigingen95 - Reparatie van computers en consumentenartikelen96 - Overige persoonlijke diensten97-98 - Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel en niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruikTotale output tegen basisprijzenInvoer van goederen en dienstenTotaal aanbod tegen basisprijzenHandels- en vervoersmargesProductgebonden belastingenProductgebonden subsidiesTotaal aanbod tegen aankoopprijzen
Producten
01 - Producten van de landbouw en de jacht; diensten in verband met deze activiteiten9 493.100098000000000000000000000002.6..00000400000000000058.2000000000000009 655.97 933.117 5895 180.2412.6-123.223 058.6
02 - Producten van de bosbouw en diensten in verband met de bosbouw0388.7000000000000000000000000000..0000000000000000000000056000000000444.7261.5706.282.48.30796.9
03 - Vis en andere visserijproducten; producten van de aquacultuur; ondersteunende diensten in verband met de visserij00119.800000000000000000000000000..000000000000000000000000000000000119.8334.1453.9271.130.80755.8
05-09 - Delfstoffen01.70671.600000034.300361.131.10000000000010.9011.6..0000000000000000000000000000000001 122.325 855.426 977.71 03628.9028 042.6
10-12 - Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten76.600040 488.800000176.110.40000000000000000459.8114.700024.5059.300000000000000000000000000041 410.221 704.663 114.817 936.66 992.8-48.687 995.6
13-15 - Textiel, kleding en producten van leer000017.13 930021.50.1016.21.9141.500.233.10013.63.8053.700003.209.375.40000000000000026.60000000000000000004 347.29 52813 875.26 3842 261.9022 521.1
16 - Hout, houtwaren en kurkwaren, met uitzondering van meubelen; vlechtwerk en mandenmakerswerk04.300003 258.40007.707.416.5023.20000018.2000025.9064.90.20000000000000000008.9000000000000003 435.62 064.95 500.5944.1157.306 601.9
17 - Papier en papierwaren00000.313.524.73 711.4243.3015.80131.2000001.70082.3000000127.600000002.4000000000000000000000000004 354.23 676.98 031.11 801.5278.7010 111.3
18 - Diensten in verband met drukken en het opnemen0000016.6090.72 320.302.40000000.1000000000038.9000001.90404.60000.600027.60000000000000000002 903.7105.63 009.314.135.903 059.3
19 - Cokes en geraffineerde aardolieproducten00000000022 800.1646.800000000000000000736.4000000000000000000000000000000000024 183.314 250.138 433.42 763.67 535.2048 732.2
20 - Chemische producten0001.6260.678.30005 104.828 796.9472.5763.462.5568.111.1000.1000.5000000517.400003.3000000000028.104.100000184.4000000000036 857.739 608.876 466.58 141.71 116085 724.2
21 - Farmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen00000.100000228.313 809.614.3000000001.6000000185.1000000000000000000041.30000000000000014 280.327 129.241 409.54 924.41 208.8047 542.7
22 - Werken van rubber of kunststof000010239.4107.81.627.443422.256.65 910.227.816298.6070.75.840.90145.26.600033.8055.600000000000000022.4000100002.200000000007 553.88 017.915 571.72 022.7308017 902.4
23 - Andere niet-metaalhoudende minerale producten00028.10036.1000127.2038.86 627.100000001.50000160.3076.20000000000000003.403.900000000000000007 102.62 866.49 9692 335.9348.8012 653.7
24 - Metalen in primaire vorm000000004.1079.3082.2020 629.91 143047.920.381.2038.613.2000370.6074.9000000000000000000000000000000000022 585.213 790.336 375.51 987.978.1038 441.5
25 - Werken van metaal, andere dan machines, toestellen en werktuigen0000027.25.200.700.90257.49.1140.29 537.26.488.7100.688.134187.248.50001983075.800000000000000016.13.60000000000000000010 854.96 14617 000.92 022.6315.7019 339.2
26 - Informaticaproducten, elektronische en optische producten000000004.304.9010.11.80132 535.53828.300.16.18.50009.1210.72.100000000002.8000005.60000004.700000000002 885.612 901.715 787.35 365.3717.5021 870.1
27 - Elektrische apparatuur00000000004.909.402.565.6224.12 701.984.3164.86.70.435000148.5028.90000000000000002.28.161.500000000000000003 548.87 625.611 174.43 201.8531014 907.2
28 - Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.00001.40.401.30.200.4031.80121383153.46.18 891.1230.212.218.1126.100028.90108.100000000000000029.2164.500016.9000000000000010 324.316 577.326 901.63 739288030 928.6
29 - Auto's, aanhangwagens en opleggers0000030.600000026.508931.11.90.721.712 340.70.508000091.6000003.90000000000029.70000000000000000012 675.934 775.947 451.85 851.12 207.5055 510.4
30 - Andere transportmiddelen0000000000000.6001.99.70001 813.111.6118.70000.503.50118.7000000000000000000000000000000002 078.33 472.65 550.9284.4275.506 110.8
31-32 - Meubelen en andere industrieproducten000001.870.800011.38.8179.2177.29008.28.55.53 247.730.300061.40772.2000000000000009.3000000000000001.20003 756.413 249.417 005.85 497.81 386.6023 890.2
33 - Reparatie en installatie van machines, apparaten en werktuigen00001.50.23.20002.800.3018.81 075.8486.233.9333.71.653.40.24 891.802.701 12129.54010130.9009.7000000.4000015.67.800010.90.402300000000008 656.3915.89 572.10204.709 776.8
35 - Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht96.900024.50.253.290.139.2105.240.13.768.52000.10.20.10.30.112 776.7050.30.30.21.24.20.8000.304.300.100.10000002.10.100.2000.7001.32.30.43.10.102.1013 258.36 961.820 220.104 618.1-2 417.122 421.1
36 - Natuurlijk water; behandeling en distributie van water0000000000000000000000001 438.1000000000000000000000000000000000000001 438.12.61 440.7059.5-114.31 385.9
37-39 - Afvalwaterafvoer; zuiveringsslib; inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning; sanering en ander afvalbeheer00000020.42.902.96.10199.99.6656.40.300011.611.703.29.61 305.88 399.35.1090.400000000000000038.1000002.104.8000000105.600010 885.86 257.717 143.5437.2237.4017 818.1
41-43 - Bouwwerken; bouwnijverheid0002.3006.60004.104.556011.102701.98.9019.903.265.374 784.8035.98.800004900000000438.213.523.90000003000000000075 567.92 928.278 496.103 004.7081 500.8
45 - Groot- en detailhandel in en diensten in verband met reparatie van auto's en motorfietsen0000000000000000000126003.200006 106.404.331.90087.2000000000000000000000000000006 359215.36 574.30920.507 494.8
46 - Groothandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen0000000004.6120.821.40094.270.60002.902.57.60000193.84 860.2214.700034.80000000000199.8000000077.900000000005 905.82 688.88 594.6020.308 614.9
47 - Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
49 - Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen000020.40.24.114.44.741.639.40279.88.85.80095.952.501.812.813.841.51432.3101.5111.7147.619 596.1001 557.159.501.30016.5000000000000000000.6000.913.5022 092.19 014.231 106.30238.7-1 290.130 054.9
50 - Vervoer over water00000000015.138.80000000000000000080348.12 642.20904.6000000000000000000000000000003 956.82 424.56 381.300.606 381.9
51 - Luchtvaart00000000000.1000000000000000006.20156.303 839.9203.3000000000000000000000000000004 205.83 7867 991.802308 014.8
52 - Opslag en vervoerondersteunende diensten001.88.495.101.70010.50.90010000070.8007.400010562.7276.43.4984.345.61525 358.1000000000000000000085.400000060027 544.56 768.334 312.80108.5034 421.3
53 - Post- en koeriersdiensten000000008.900000000000000000000.3000004 443.70000000000000.20000000000000004 453.1454.34 907.4077.1-248.54 736
Eerste pagina  Vorige pagina  Volgende pagina
Data extracted on 23 May 2022 15:04 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie