Aanbod/Gebruik
FrequentieJaarlijks
Periode2018
BedrijfstakkenAA - Landbouw, bosbouw en visserijBB - Winning van delfstoffenCA - Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproductenCB - Vervaardiging van textiel, kleding, leer en producten van leerCC - Houtindustrie, vervaardiging van papier en papierwaren, drukkerijenCD - Vervaardiging van cokes en geraffineerde aardolieproductenCE - Vervaardiging van chemische productenCF - Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenCG - Vervaardiging van producten van rubber en kunststof en van andere niet-metaalhoudende minerale productenCH - Vervaardiging van metalen in primaire vorm en van producten van metaal, exclusief machines en apparatenCI - Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische productenCJ - Vervaardiging van elektrische apparatuurCK - Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen n.e.g.CL - Vervaardiging van transportmiddelenCM - Vervaardiging van meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparatenDD - Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde luchtEE - Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en saneringFF - BouwnijverheidGG - Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsenHH - Vervoer en opslagII - Verschaffen van accommodatie en maaltijdenJA - Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingenJB - TelecommunicatieJC - Informaticadiensten en dienstverlenende activiteiten op gebied van informatieKK - Financiële activiteiten en verzekeringenLL - Exploitatie van en handel in onroerend goedMA - Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening, hoofdkantoren, adviesbureaus, architecten en ingenieurs; technische testen en toetsenMB - Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebiedMC - Reclamewezen en marktonderzoek; overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteitenNN - Administratieve en ondersteunende dienstenOO - Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringenPP - OnderwijsQA - Menselijke gezondheidszorgQB - Maatschappelijke dienstverleningRR - Kunst, amusement en recreatieSS - Overige dienstenTT - Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruikTotale output tegen basisprijzenInvoer van goederen en dienstenTotaal aanbod tegen basisprijzenHandels- en vervoersmargesProductgebonden belastingenProductgebonden subsidiesTotaal aanbod tegen aankoopprijzen
Producten
AA - Producten van de landbouw, bosbouw en visserij10 001.60980000000000000002.604000000058.205600000010 220.48 528.718 749.15 533.7451.7-123.224 611.3
BB - Delfstoffen1.7671.6000034.30361.131.1000000010.911.60000000000000000001 122.325 855.426 977.71 03628.9028 042.6
CA - Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten76.6040 488.8000176.110.40000000000574.524.559.3000000000000000041 410.221 704.663 114.817 936.66 992.8-48.687 995.6
CB - Textiel, kleding en producten van leer0017.13 93021.6016.21.9141.533.30013.63.853.7003.284.7000000026.600000000004 347.29 52813 875.26 3842 261.9022 521.1
CC - Hout, papier en papierwaren, drukkerijen4.300.330.19 648.8025.90155.123.200.11.70100.50025.9231.61.90407000.6027.608.90000000010 693.55 847.416 540.92 759.7471.9019 772.5
CD - Cokes en geraffineerde aardolieproducten0000022 800.1646.800000000000736.400000000000000000024 183.314 250.138 433.42 763.67 535.2048 732.2
CE - Chemische producten01.6260.678.305 104.828 796.9472.5825.9579.2000.100.5000517.43.300000028.14.10184.4000000036 857.739 608.876 466.58 141.71 116085 724.2
CF - Farmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen000.1000228.313 809.614.3000001.6000185.100000000041.30000000014 280.327 129.241 409.54 924.41 208.8047 542.7
CG - Werken van rubber of kunststof en andere niet-metaalhoudende minerale producten028.110239.4172.943549.456.612 603.9314.6070.75.840.9153.300194.1131.8000000025.83.9102.2000000014 656.410 884.325 540.74 358.6656.8030 556.1
CH - Metalen in primaire vorm en producten van metaal, exclusief machines en apparaten00027.210080.20348.731 450.36.4136.6120.9203.3287.500568.6180.7000000019.7000000000033 440.119 936.353 376.44 010.5393.8057 780.7
CI - Informaticaproducten, elektronische en optische producten00004.304.9011.9132 535.53828.30.114.6009.1212.800002.8005.6004.700000002 885.612 901.715 787.35 365.3717.5021 870.1
CJ - Elektrische apparatuur0000004.909.468.1224.12 701.984.3171.535.400148.528.9000000010.361.50000000003 548.87 625.611 174.43 201.8531014 907.2
CK - Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.001.40.41.500.4031.8504153.46.18 891.1242.4144.20028.9108.10000000193.70016.9000000010 324.316 577.326 901.63 739288030 928.6
CL - Transportmiddelen00030.6000027.112211.60.721.714 154.3138.3000.595.1122.600000029.7000000000014 754.238 248.553 002.76 135.52 483061 621.2
CM - Meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten001.5274014.18.8196.51 110.8486.233.9341.9698 17002.71 182.4509.7140.60000.40032.70034.3000001.2012 412.714 165.226 577.95 497.81 591.3033 667
DD - Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht96.9024.50.262.339.2105.243.870.5000.10.30.412 776.750.30.35.61.14.30.100.10002.10.10.9001.32.33.52.2013 258.36 961.820 220.104 618.1-2 417.122 421.1
EE - Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering000023.32.96.10209.5656.700023.33.29.611 143.25.190.4000000038.1006.900000105.6012 323.96 260.318 584.2437.2296.9-114.319 204
FF - Bouwwerken; bouwnijverheid02.3006.604.1060.511.1027010.819.9068.574 784.844.74900000438.237.4003000000075 567.92 928.278 496.103 004.7081 500.8
GG - Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen000004.6120.821.40164.8000128.913.300011 379.4153.9000000199.80077.9000000012 264.82 904.115 168.90940.8016 109.7
HH - Vervoer en opslag1.88.4115.50.233.867.279.2082.814.60095.9123.32213.855.542.31 217.860 153.801.3016.500000.2085.40000.620.4062 252.322 447.384 699.60447.9-1 538.683 608.9
II - Verschaffen van accommodatie en maaltijden00000000000000000012.22.418 813.92.900000002.80193.4010.4333.7211.2019 582.91 572.521 155.402 207.4023 362.8
JA - Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen7.100.2095.200.70005.300.700000177.9006 361.10279.800025.30000038.1122.4161.707 275.54 502.211 777.71 011.1581.8013 370.6
JB - Telecommunicatie0000000.100020.400000046.1146.6008.610 937.98.6000000000000011 168.32 36713 535.301 149014 684.3
JC - Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten; diensten op het gebied van informatie2.41.946.99.243.449.373.777.358.554.5117.213.182.879.840.260.127.7110.2363.6221.55.2226.9235.517 848.6730.114.2913.526283.6382.1517.398.8143.629.547.462.9023 134.54 090.327 224.80613.3027 838.1
KK - Financiële diensten en verzekeringen000000000000000000025.3000051 094.9070.80012.2000000051 203.27 175.758 378.903 040.5-15.861 403.6
LL - Exploitatie van en handel in onroerend goed00116.800.70000100.3006.30090.61.1104.783.6004.6993.450 994.8309.11.800852.51.408.114.412.7053 597.9156.953 754.80233.6053 988.4
MA - Rechtskundige en boekhoudkundige diensten; diensten van hoofdkantoren; advies op het gebied van bedrijfsbeheer; architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen00586.35.56.41 179.8585.415948.9116.3100.331.692.8119.423.710.4119.5450.12 454.98.908.150.234.9562.72.967 084.6154.2123.2980000048.7074 266.720 660.894 927.506 776.90101 704.4
MB - Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied14.12.7133.837.519.411.2285.64 347.2134.2154.6229.1111.9217.6298.535.937.740.826.4790.811.80.368.7117.5861.6285.41.31 275.62 905.663.5245.91 446.73 942.3103.30.43.926.9018 289.75 086.423 376.100023 376.1
MC - Reclame en marktonderzoek; andere vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische diensten; veterinaire diensten00004.510.711.8001.10.901.60.20000137.5001.1011.702.8240.708 950.166.2000011.6009 452.54 439.513 8920318.1014 210.1
NN - Administratieve en ondersteunende diensten1.924.1194.844.76.71.5110.8894.5113.115.340.9354.6123.2720.171.1833.6644.7589.553.5175.20281.6152.70745.6597.235.738 401.70007.5127.9230.6044 631.36 773.751 40501 982.7053 387.7
OO - Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen00000000000000000000000000000035 931.987.50000036 019.463.436 082.800036 082.8
PP - Onderwijs0000000.5000000000000.3005.100004.4000029 189.80046.413.6029 260.142.329 302.40284.5029 586.9
QA - Gezondheidszorg0000000000000000000000000000000036 096.6112.800036 209.421.936 231.300-8.136 223.2
QB - Maatschappelijke diensten0000000000000000000000000000075.91250.11 940.813 776.700015 918.5015 918.500-147.615 770.9
RR - Kunst, amusement en recreatie00000000000000000000.81.40000000001 911.30006 470.5008 384391.98 775.9108.5476.909 361.3
SS - Overige diensten00000000000000.27.4000116.8012.20065.20000046.100008.49 997.1010 253.4798.711 052.10568.2011 620.3
TT - Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd000000000000000000000000000000000000484.1484.10484.1000484.1
Handelsmarges014.31 916.5256.5391.41 501.31 008.3241.665513228.975.7494.5135.3414.103287.873 82798.817.172.529502.7001 169.42.46.7144.700.50029.259.8083 345083 345-83 345000
Vervoersmarges00000000000000000000000000000000000000000000
Totaal (binnenlands concept)10 208.475544 013.14 691.810 626.830 815.632 970.720 104.816 093.535 642.13 960.23 282.610 50015 928.59 75812 908.411 611.378 649.495 022.361 714.419 054.87 338.611 370.119 919.153 819.851 454.272 488.84 020.19 381.539 806.840 926.133 513.838 285.613 985.87 219.910 954.6484.1943 280.6372 4361 315 716.6054 269.9-4 413.31 365 573.2
CIF/FOB-correctie00000000000000000000000000000000000000-1 794.8-1 794.8000-1 794.8
Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland0000000000000000000000000000000000000012 45912 45900012 459
Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België00000000000000000000000000000000000000000000
Totaal (nationaal concept)10 208.475544 013.14 691.810 626.830 815.632 970.720 104.816 093.535 642.13 960.23 282.610 50015 928.59 75812 908.411 611.378 649.495 022.361 714.419 054.87 338.611 370.119 919.153 819.851 454.272 488.84 020.19 381.539 806.840 926.133 513.838 285.613 985.87 219.910 954.6484.1943 280.6383 100.21 326 380.8054 269.9-4 413.31 376 237.4
Data extracted on 23 May 2022 13:50 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie