Aanbod/Gebruik
FrequentieJaarlijks
Periode2020
BedrijfstakkenA - Landbouw, bosbouw en visserijB - Winning van delfstoffenC - IndustrieD - Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde luchtE - Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en saneringF - BouwnijverheidG - Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsenH - Vervoer en opslagI - Verschaffen van accommodatie en maaltijdenJ - Informatie en communicatieK - Financiële activiteiten en verzekeringenL - Exploitatie van en handel in onroerend goedM - Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteitenN - Administratieve en ondersteunende dienstenO - Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringenP - OnderwijsQ - Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverleningR - Kunst, amusement en recreatieS - Overige dienstenT - Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruikTotale output tegen basisprijzenInvoer van goederen en dienstenTotaal aanbod tegen basisprijzenHandels- en vervoersmargesProductgebonden belastingenProductgebonden subsidiesTotaal aanbod tegen aankoopprijzen
Producten
A - Producten van de landbouw, bosbouw en visserij10 937.9089.1000003.300065.7049.20000011 145.28 502.319 647.55 256.1447.3-13425 216.9
B - Delfstoffen1.7571.3483.504.8017.300000000000001 078.615 221.316 299.978213.7017 095.6
C - Industriële producten94.6117.4193 203.4060.21 451.88 847.3341.431.8217.5013.8227.2629.5000060205 241.9223 255.8428 497.774 409.924 215.2-12.4527 110.4
D - Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht82.90283.214 113.576.609.71.100006.4000000014 573.43 028.417 601.804 555.7-2 892.519 265
E - Distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer, sanering00656.910.810 967.400.60000038.20117.7000100011 891.66 984.818 876.4460.9297-12319 511.3
F - Bouwwerken; bouwnijverheid00347.7080.177 135.146.540.1000012.2313.500001.4077 976.62 61780 593.604 155.5084 749.1
G - Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen00586.30006 930.1258.9000037.10000007 785.42 455.910 241.30780.1011 021.4
H - Vervoer en opslag1.40460.415.39.517.3765.856 362.8047.20011.56.987.4000.233.1057 818.817 131.674 950.40410.9-1 685.173 676.2
I - Verschaffen van accommodatie en maaltijden00000012.23.312 747.100010.700193.35.7151.9108.4013 232.61 013.514 246.101 108.7015 354.8
J - Informatie en communicatie10.62.377496.344.6243.2603.9195.35.438 007.6789.421.6806.2350.5462.1190.1178.145.1150.4042 976.715 005.457 982.17752 685.9061 443
K - Financiële diensten en verzekeringen0000005.400051 959.3064.1000000052 028.87 789.959 818.703 258.8063 077.5
L - Exploitatie van en handel in onroerend goed0058.2003.60206.6335.91 271.453 192.21109681.910286.6055 850.478.555 928.90133.8056 062.7
M - Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische diensten30.877.311 406.871.1208799.52 803.133.51.21 832.6958.70.384 2475521 187.24 624.6122.68.632.90108 997.834 435.3143 433.106 973.50150 406.6
N - Administratieve en ondersteunende diensten001 380.60.19.5619.7635.6743.742.5304.8252.80853.536 657.30097.4235.8112.7041 9466 37848 32401 897.4050 221.4
O - Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen0000000000000038 399.40000038 399.421.138 420.500038 420.5
P - Onderwijs0000000.4002.60049.6022530 235.80.1066.7030 580.266.130 646.30213.5030 859.8
Q - Gezondheidszorg en maatschappelijke diensten000000000000029.7173.4051 393.400051 596.58.251 604.700-51.151 553.6
R - Kunst, amusement en recreatie000059.30000.1000001 912.9005 338.26.107 316.6303.77 620.3111.3400.208 131.8
S - Overige diensten006000029.303.564.60000002110 093.7010 254.174711 001.10477.7011 478.8
T - Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd00000000000000000004574570457000457
Handelsmarges06.88 479.2045.8713.369 643.376.813.1995.6080.31 123.8560.308.8034.114081 795.2081 795.2-81 795.2000
Vervoersmarges000000000000000000000000000
Totaal (binnenlands concept)11 159.9775.1218 269.314 307.111 565.880 983.590 350.558 263.512 88141 478.455 231.653 308.287 530.139 106.843 582.335 254.551 809.35 816.910 812457922 942.8345 043.81 267 986.6052 024.9-4 898.11 315 113.4
CIF/FOB-correctie000000000000000000000-1 631.4-1 631.4000-1 631.4
Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland0000000000000000000009 666.99 666.90009 666.9
Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België000000000000000000000000000
Totaal (nationaal concept)11 159.9775.1218 269.314 307.111 565.880 983.590 350.558 263.512 88141 478.455 231.653 308.287 530.139 106.843 582.335 254.551 809.35 816.910 812457922 942.8353 079.31 276 022.1052 024.9-4 898.11 323 148.9
Data extracted on 26 Feb 2024 11:13 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie