Aanbod/Gebruik
FrequentieJaarlijks
Periode2017
BedrijfstakkenA - Landbouw, bosbouw en visserijB - Winning van delfstoffenC - IndustrieD - Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde luchtE - Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en saneringF - BouwnijverheidG - Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsenH - Vervoer en opslagI - Verschaffen van accommodatie en maaltijdenJ - Informatie en communicatieK - Financiële activiteiten en verzekeringenL - Exploitatie van en handel in onroerend goedM - Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteitenN - Administratieve en ondersteunende dienstenO - Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringenP - OnderwijsQ - Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverleningR - Kunst, amusement en recreatieS - Overige dienstenT - Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruikTotale output tegen basisprijzenInvoer van goederen en dienstenTotaal aanbod tegen basisprijzenHandels- en vervoersmargesProductgebonden belastingenProductgebonden subsidiesTotaal aanbod tegen aankoopprijzen
Producten
A - Producten van de landbouw, bosbouw en visserij9 985.6086.30002.503.800055.5050.50000010 184.28 537.118 721.35 345.4445.5-116.824 395.4
B - Delfstoffen1.8619.5412.2001011.300000000000001 054.823 472.124 526.9994.227025 548.1
C - Industriële producten85.827.5208 15302.91 555.73 418272.357.3344.10.50464.3222.300001.20214 604.9227 728.4442 333.373 358.925 018-26.3540 683.9
D - Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht92.80293.112 659.444.40.34.91.140.20010.9003.63.42.1013 111.25 177.618 288.804 670.7-2 213.920 745.6
E - Distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer, sanering00892.510.610 877.44.890.900000376.60000103.9012 023.75 758.117 781.8420.9296.4-155.118 344
F - Bouwwerken; bouwnijverheid02.1136.2063.769 733.842.145.3000408.234.62.800000070 468.82 792.473 261.202 804.3076 065.5
G - Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen00446.700011 234149.90000174.672.100000012 077.33 168.715 2460877.3016 123.3
H - Vervoer en opslag2.1861714.857.537.41 19256 961016.3000.2081000.519.4059 007.222 129.981 137.10425.8-1 423.280 139.7
I - Verschaffen van accommodatie en maaltijden0000009.92.217 885.630002.60179.79.5308.6204.1018 605.21 370.119 975.302 089.2022 064.5
J - Informatie en communicatie10.21.8790.865.928.1131.2678.2215.54.833 854.2705.601 072.7357.8391.2187.3200.6156.8220.7039 073.410 697.949 771.31 0102 273.6053 054.9
K - Financiële diensten en verzekeringen000000023.60049 110.406711.100000049 212.17 66356 875.102 965.5-15.659 825
L - Exploitatie van en handel in onroerend goed00118.60086.3194.478.841 033.748 953.9294.50794.61.77.412.112.3051 493.3177.851 671.10219.4051 890.5
M - Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische diensten26.60.98 38046.2154.1472.63 392.212.60.71 056.9862.66.778 562.2345.11 585.73 517.875.412.867.4098 578.529 040.6127 619.106 844.60134 463.7
N - Administratieve en ondersteunende diensten222.91 569.40.167.2778.8648.664551.4427.9151.50968.136 588.8007.2119.5228.7042 277.16 724.349 001.401 875.8050 877.2
O - Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen0000000000000034 770.9275.6000035 046.596.135 142.600035 142.6
P - Onderwijs000.50000.3004.8004.10028 179.6043.213.2028 245.742.328 2880261.6028 549.6
Q - Gezondheidszorg en maatschappelijke diensten000000000000070.41250.149 578.300049 773.820.749 794.500-175.949 618.6
R - Kunst, amusement en recreatie00000000.81.3000001 803.3005 880.1007 685.5402.28 087.7106.1494.908 688.7
S - Overige diensten007.5000113.8011.658.700043.600089 690.109 933.3778.110 711.40549.6011 261
T - Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd0000000000000000000473.3473.30473.3000473.3
Handelsmarges013.76 842.6030.685.372 192.693.716.4550.4001 183.8140.200.5027.857.9081 235.5081 235.5-81 235.5000
Vervoersmarges000000000000000000000000000
Totaal (binnenlands concept)10 206.9696.4228 746.412 79711 325.972 896.293 032.358 517.418 115.736 320.551 864.349 368.882 919.637 864.339 602.232 342.349 8826 572.810 621473.3904 165.3355 777.41 259 942.7052 139.2-4 126.81 307 955.1
CIF/FOB-correctie000000000000000000000-1 693.6-1 693.6000-1 693.6
Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland00000000000000000000011 495.611 495.600011 495.6
Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België000000000000000000000000000
Totaal (nationaal concept)10 206.9696.4228 746.412 79711 325.972 896.293 032.358 517.418 115.736 320.551 864.349 368.882 919.637 864.339 602.232 342.349 8826 572.810 621473.3904 165.3365 579.41 269 744.7052 139.2-4 126.81 317 757.1
Data extracted on 06 May 2021 19:13 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie