Aanbod/Gebruik
FrequentieJaarlijks
Periode2018
BedrijfstakkenA - Landbouw, bosbouw en visserijB - Winning van delfstoffenC - IndustrieD - Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde luchtE - Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en saneringF - BouwnijverheidG - Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsenH - Vervoer en opslagI - Verschaffen van accommodatie en maaltijdenJ - Informatie en communicatieK - Financiële activiteiten en verzekeringenL - Exploitatie van en handel in onroerend goedM - Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteitenN - Administratieve en ondersteunende dienstenO - Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringenP - OnderwijsQ - Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverleningR - Kunst, amusement en recreatieS - Overige dienstenT - Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruikTotale output tegen basisprijzenInvoer van goederen en dienstenTotaal aanbod tegen basisprijzenHandels- en vervoersmargesProductgebonden belastingenProductgebonden subsidiesTotaal aanbod tegen aankoopprijzen
Producten
A - Producten van de landbouw, bosbouw en visserij10 001.60980002.60400058.20560000010 220.48 528.718 749.15 533.7451.7-123.224 611.3
B - Delfstoffen1.7671.6426.50010.911.600000000000001 122.325 855.426 977.71 03628.9028 042.6
C - Industriële producten80.929.7216 386.802.72 161.23 596.8292.959.3410.20.60529.5242.500001.20223 794.3238 407462 201.375 218.526 248-48.6563 619.2
D - Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht96.90310.512 776.750.30.35.61.14.30.2002.20.9003.63.52.2013 258.36 961.820 220.104 618.1-2 417.122 421.1
E - Distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer, sanering009259.611 143.25.190.40000038.16.90000105.6012 323.96 260.318 584.2437.2296.9-114.319 204
F - Bouwwerken; bouwnijverheid02.3140068.574 784.844.749000438.237.4300000075 567.92 928.278 496.103 004.7081 500.8
G - Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen00453.800011 379.4153.90000199.877.900000012 264.82 904.115 168.90940.8016 109.7
H - Vervoer en opslag1.88.4634.513.855.542.31 217.860 153.8017.8000.2085.4000.620.4062 252.322 447.384 699.60447.9-1 538.683 608.9
I - Verschaffen van accommodatie en maaltijden00000012.22.418 813.92.90002.80193.410.4333.7211.2019 582.91 572.521 155.402 207.4023 362.8
J - Informatie en communicatie9.51.9868.560.127.7156.3688.1221.55.235 907730.114.21 284.4382.1517.398.8211.2169.8224.6041 578.310 959.552 537.81 011.12 344.1055 893
K - Financiële diensten en verzekeringen000000025.30051 094.9070.812.200000051 203.27 175.758 378.903 040.5-15.861 403.6
L - Exploitatie van en handel in onroerend goed00125.10090.61.1104.783.64.6993.450 994.8310.90852.51.48.114.412.7053 597.9156.953 754.80233.6053 988.4
M - Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische diensten14.12.79 102.748.1160.3476.53 383.220.70.31 153.8848.1780 797.5410.11 446.73 942.3103.715.575.60102 008.930 186.7132 195.607 0950139 290.6
N - Administratieve en ondersteunende diensten1.924.11 657.10.171.1833.6644.7589.553.5456.8152.701 378.538 401.7007.5127.9230.6044 631.36 773.751 40501 982.7053 387.7
O - Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen0000000000000035 931.987.5000036 019.463.436 082.800036 082.8
P - Onderwijs000.50000.3005.1004.40029 189.8046.413.6029 260.142.329 302.40284.5029 586.9
Q - Gezondheidszorg en maatschappelijke diensten000000000000075.91250.151 926.900052 127.921.952 149.800-155.751 994.1
R - Kunst, amusement en recreatie00000000.81.4000001 911.3006 470.5008 384391.98 775.9108.5476.909 361.3
S - Overige diensten007.6000116.8012.265.200046.10008.49 997.1010 253.4798.711 052.10568.2011 620.3
T - Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd0000000000000000000484.1484.10484.1000484.1
Handelsmarges014.37 251.103287.873 82798.817.1604.2001 178.5144.700.5029.259.8083 345083 345-83 345000
Vervoersmarges000000000000000000000000000
Totaal (binnenlands concept)10 208.4755238 387.712 908.411 611.378 649.495 022.361 714.419 054.838 627.853 819.851 454.285 890.439 806.840 926.133 513.852 271.47 219.910 954.6484.1943 280.6372 4361 315 716.6054 269.9-4 413.31 365 573.2
CIF/FOB-correctie000000000000000000000-1 794.8-1 794.8000-1 794.8
Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland00000000000000000000012 45912 45900012 459
Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België000000000000000000000000000
Totaal (nationaal concept)10 208.4755238 387.712 908.411 611.378 649.495 022.361 714.419 054.838 627.853 819.851 454.285 890.439 806.840 926.133 513.852 271.47 219.910 954.6484.1943 280.6383 100.21 326 380.8054 269.9-4 413.31 376 237.4
Data extracted on 09 Aug 2022 23:15 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie