Aanbod/Gebruik
FrequentieJaarlijks
Periode2019
BedrijfstakkenA - Landbouw, bosbouw en visserijB - Winning van delfstoffenC - IndustrieD - Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde luchtE - Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en saneringF - BouwnijverheidG - Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsenH - Vervoer en opslagI - Verschaffen van accommodatie en maaltijdenJ - Informatie en communicatieK - Financiële activiteiten en verzekeringenL - Exploitatie van en handel in onroerend goedM - Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteitenN - Administratieve en ondersteunende dienstenO - Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringenP - OnderwijsQ - Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverleningR - Kunst, amusement en recreatieS - Overige dienstenT - Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruikTotale output tegen basisprijzenInvoer van goederen en dienstenTotaal aanbod tegen basisprijzenHandels- en vervoersmargesProductgebonden belastingenProductgebonden subsidiesTotaal aanbod tegen aankoopprijzen
Producten
A - Producten van de landbouw, bosbouw en visserij10 671.7098.90002.104.300063050.30000010 890.38 464.619 354.95 731.3446.3-125.925 406.6
B - Delfstoffen1.8668.6448.8009.59.100000000000001 137.821 604.122 741.91 067.430023 839.3
C - Industriële producten86.130.3215 197.702.82 333.33 854.3308.261.8396.80.70552.6269.400001.30223 095.3246 717469 812.377 396.326 619.3-16.9573 811
D - Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht103.20308.113 670.552.20.36.31.24.50.2001.21003.83.92.3014 158.76 000.520 159.204 636.2-2 578.522 216.9
E - Distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer, sanering00850.710.511 361.75.472.60000040.37.10000111.8012 460.16 401.118 861.2451.3298.2-13119 479.7
F - Bouwwerken; bouwnijverheid02.3144.5067.479 453.139.651.1000460.439.73.200000080 261.32 86483 125.303 608.1086 733.4
G - Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen0047000012 229.3159.40000210.686.400000013 155.72 911.716 067.40913.5016 980.9
H - Vervoer en opslag28.4644.714.856.744.21 339.962 605.8019.2000.2093.7000.621.3064 851.521 662.986 514.40463.5-1 554.385 423.6
I - Verschaffen van accommodatie en maaltijden00000014.42.519 751.82.90002.90187.711370.2221.8020 565.21 596.422 161.602 046.6024 208.2
J - Informatie en communicatie10.85.9927.169.848.9169.9646200.15.637 984777.418.91 215409.8438.4181.2221.6185239.3043 754.712 640.256 394.91 0232 471.2059 889.1
K - Financiële diensten en verzekeringen000000026.30052 784.6073.613.200000052 897.77 532.960 430.603 117.4-16.163 531.9
L - Exploitatie van en handel in onroerend goed00130.70095.71.1106.687.751 078.652 730.8326.10709.728.416.313.4055 312.1133.755 445.80242.7055 688.5
M - Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische diensten27.359 88256.9165.2540.12 965.522.90.41 640.7915.511.884 864.5559.31 139.64 419109.917.677.80107 42133 127.8140 548.807 656.60148 205.4
N - Administratieve en ondersteunende diensten2241 793.20.174.1884.2547.9602.650.9482.6155.701 133.840 849.9007.8138244.5046 991.36 506.553 497.802 021.1055 518.9
O - Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen0000000000000037 696.456.7000037 753.178.937 83200037 832
P - Onderwijs000.50000.3004.8004.70224.229 781.2051.114.4030 081.248.330 129.50282.7030 412.2
Q - Gezondheidszorg en maatschappelijke diensten000000000000075.1165054 401.900054 64219.354 661.300-162.754 498.6
R - Kunst, amusement en recreatie00000000.81.4000001 957.6006 897.2008 857431.79 288.7112.1468.509 869.3
S - Overige diensten008.6000101.8012.570.200048.70009.210 420.9010 671.9881.311 553.20593.4012 146.6
T - Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd0000000000000000000495.3495.30495.3000495.3
Handelsmarges006 982.8033.596.876 388.7101.317.8654001 227170.900031.562.2085 781.4085 781.4-85 781.4000
Vervoersmarges014.400000000000000.500000000000
Totaal (binnenlands concept)10 904.9758.9237 888.313 822.611 862.583 632.598 218.964 188.819 998.741 260.455 712.553 221.989 752.342 496.942 474.934 628.354 764.47 720.611 431495.3975 234.6379 622.91 354 857.5055 915.3-4 585.41 406 187.4
CIF/FOB-correctie000000000000000000000-1 767.7-1 767.7000-1 767.7
Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland00000000000000000000013 553.713 553.700013 553.7
Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België000000000000000000000000000
Totaal (nationaal concept)10 904.9758.9237 888.313 822.611 862.583 632.598 218.964 188.819 998.741 260.455 712.553 221.989 752.342 496.942 474.934 628.354 764.47 720.611 431495.3975 234.6391 408.91 366 643.5055 915.3-4 585.41 417 973.4
Data extracted on 29 May 2023 15:34 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie