GevalBasisscenario
FrequentieJaarlijks
Periode2018
TypeStandaardrekeningenNiet in de standaardrekeningenTotaal pensioenregelingen (I)Transactiepartners:
Niet-overheidOverheidOverheidIngezeten huishoudens (J)Niet-ingezeten huishoudens (K)
Toegezegde premieregelingen (A)Toegezegde-uitkeringsregelingen en overige regelingen zonder toegezegde premies (B)Totaal (C)Toegezegdepremieregelingen (D)Toegezegde-uitkeringsregelingen voor werknemers van de overheidToegezegde-uitkeringsregelingen voor werknemers van de overheidPensioenregelingen sociale zekerheid (H)
Ingedeeld bij financiële instellingen (E)Ingedeeld bij overheid (F)Ingedeeld bij de overheid (G)
Item
Pensioenrechten (F63LS)
(M..
105 412105 412
(M..
(M..
(M..
250 114.71 153 401.41 508 928.11 502 500.16 428
Verberg  onderverdeling Toename van pensioenrechten a.g.v. sociale premies (D61)
(M..
8 116.58 116.5
(M..
(M..
(M..
9 594.452 367.170 07869 764.4313.6
 Werkelijke sociale premies t.l.v. werkgevers (D6111)
(M..
5 498.15 498.1
(M..
(M..
(M..
014 497.219 995.319 656339.3
 Toegerekende sociale premies t.l.v. werkgevers (D6121)..00..
(M..
(M..
4 592.1..4 592.14 592.10
 Werkelijke sociale premiers t.l.v. huishoudens (D6131)
(M..
1 266.31 266.3
(M..
(M..
(M..
014 801.916 068.216 068.20
 Aanvullingen sociale premies t.l.v. huishoudens (D6141)
(M..
2 157.42 157.4
(M..
(M..
(M..
5 002.323 06830 227.730 187.240.5
 Minus: Vergoeding voor de pensioenregeling (D61SC)
(M..
805.3805.3
(M..
(M..
(M..
00805.3739.166.2
Overige (actuariële) mutaties in pensioenrechten in pensioenregelingen in het kader van de sociale zekerheid (D619)..............3 403.23 403.23 403.20
Afname van pensioenrechten a.g.v. betaling van pensioen uitkeringen (D62)
(M..
4 871.64 871.6
(M..
(M..
(M..
12 216.535 26952 357.152 113.1244
Mutaties in pensioenrechten a.g.v. sociale premies en pensioenuitkeringen (D8)
(M..
3 244.93 244.9
(M..
(M..
(M..
-2 622.120 501.321 124.121 054.569.6
Overdracht van pensioenrechten tussen regelingen (D81)
(M..
00
(M..
(M..
(M..
260.3-264.3-4-40
Mutatiens in pensioenrechten a.g.v. na onderhandelingen vastgestelde wijzigingen in de structuur van de regeling (D82)
(M..
00
(M..
(M..
(M..
00000
Mutaties in rechten a.g.v. waarderingsverschillen (K7)
(M..
-3 396-3 396
(M..
(M..
(M..
00-3 396-3 329.3-66.7
Mutaties in rechten a.g.v. overige volumemutaties (K5)
(M..
00
(M..
(M..
(M..
00000
Pensioenrechten (F63LE)
(M..
105 260.9105 260.9
(M..
(M..
(M..
247 752.91 173 638.41 526 652.21 520 221.36 430.9
Legende:
MOntbrekend
Data extracted on 29 May 2023 16:24 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie