Sector en type lening
Opgetekende resultaten in:
FrequentieDriemaandelijks
Periode2019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q2
Indicator
Wijziging goedkeuringscriteriaVerberg  onderverdeling Globale evolutie0012.5012.512.512.5012.5
Globale evolutieKortlopende leningen0000012.52500
Langlopende leningen0025012.512.525012.5
Invloed van vermogenskosten en balansrestrictiesKosten verband houdend met de eigen vermogenspositie van uw bankInformatie over item12.512.525025-12.5-12.500
De mate waarin uw bank in staat is vermogen aan te trekken op de financiële markten (bijv. de geld- of obligatiemarkten, incl. "true-sale"-securitisatie)Informatie over item00000-12.5-12.500
De liquiditeitspositie van uw bank00000-25-12.500
Invloed van concurrentiedrukConcurrentie van andere banken00000-12.50012.5
Concurrentie van niet-banken000000000
Concurrentie van marktfinanciering000000000
Invloed van risicoperceptieVerwachtingen t.a.v. van de algemene economische bedrijvigheid0012.5252512.52512.50
Vooruitzichten voor de desbetreffende bedrijfstak of onderneming0012.512.52512.512.500
Risico m.b.t. het vereiste onderpand000000000
Invloed van de risicotolerantie000012.512.50012.5
Criteria voor kredietverlening in het algemeen12.512.512.512.512.512.512.500
De prijs als leenvoorwaardeDe marge van uw bank op gemiddelde leningen (grotere marge = verscherpt, kleinere marge = versoepeld)12.512.512.52512.512.512.5-12.50
De marge van uw bank op risicovollere leningen12.512.512.5252512.512.500
Overige leenvoorwaardenBerekende kosten uitgezonderd rente12.512.512.5000000
Omvang van de lening of kredietlijn0012.525012.5000
Onderpandvereisten0000002500
Kredietafspraken00000012.512.512.5
Looptijd0000000012.5
Wijziging vraagVerberg  onderverdeling Globale evolutie12.50-12.50-12.5-12.5-12.5025
Globale evolutieKortlopende leningen00-12.50500-12.5-12.512.5
Langlopende leningen12.50-12.50-12.5-25-25037.5
Invloed van financieringsbehoeftenVaste investeringen12.5-12.5-12.50-25-12.5-25025
Voorraden en werkkapitaal00005025-12.5025
Fusies/overnames en herstructurering van de onderneming12.50-12.5-12.5-25012.50-12.5
Herstructurering van schulden12.50-12.512.537.512.512.512.5-12.5
Algemeen niveau van de rentetarieven12.512.500-12.50000
Invloed van het gebruik van alternatieve financieringsbronnenInterne financiering000000000
Leningen van andere banken000000000
Leningen van niet-banken0-12.5-12.50-12.50000
Uitgifte van schuldbewijzen000000000
Emissie van aandelen000000000
Data extracted on 20 Sep 2021 16:37 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie