FrequentieDagelijks
Periode2019-03-152019-03-222019-03-292019-04-052019-04-12
Sort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descending
Rubriek
Hide subtree Activa4 680 5884 676 9844 695 7854 699 6054 701 826
Goud en goudvorderingen389 772389 773402 313402 156402 157
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta329 344331 224340 173338 732342 243
Vorderingen op het IMF76 90176 80678 06678 04280 496
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa252 443254 417262 107260 690261 747
Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta19 49719 00720 18519 59319 355
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro19 73618 55419 02818 16016 482
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen19 73618 55419 02818 16016 482
Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Hide subtree Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro728 715728 242725 324724 073724 082
Basis-herfinancieringstransacties6 0935 6216 0955 3795 335
Langerlopende herfinancieringstransacties722 621722 621718 694718 694718 694
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Structurele transacties met wederinkoop00000
Marginale beleningsfaciliteit10535053
Kredieten uit hoofde van margestortingen00000
Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro36 11738 21139 13740 79539 893
Hide subtree Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item2 878 0692 877 0052 868 4812 873 5042 873 020
Voor doeleinden van monetair beleid aangehouden waardepapieren2 639 0742 637 1252 629 6732 634 8942 634 919
Overige waardepapieren238 995239 880238 808238 610238 101
Overheidsschuld, luidende in euro23 89723 89723 91023 91023 910
Overige activa255 441251 072257 233258 681260 685
Verberg  onderverdeling Passiva4 680 5884 676 9844 695 7854 699 6054 701 826
Bankbiljetten in omloop1 213 2991 212 4451 216 0831 218 3061 221 215
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro1 994 9941 971 6521 948 1932 035 9642 028 310
Rekeningen-courant1 403 4501 351 4321 348 8601 401 7391 396 763
Depositofaciliteit591 502620 177599 241634 197631 526
Termijndeposito's00000
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Deposito's uit hoofde van margestortingen4343912821
Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item6 7487 0125 3105 4156 565
Uitgegeven schuldbewijzen00000
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro398 713429 919389 924370 413382 413
Overheid272 307302 336263 697244 572253 878
Overige verplichtingenInformatie over item126 406127 583126 227125 840128 535
Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro255 506245 292302 495239 255230 472
Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta5 6056 2815 6146 1965 882
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta10 0929 6139 77310 43711 659
Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen10 0929 6139 77310 43711 659
Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF56 51056 51057 45957 45957 459
Overige passiva256 858255 995256 595251 652253 344
Herwaarderingsrekeningen376 057376 057397 509397 340397 340
Kapitaal en reserves106 205106 207106 829107 167107 167
Data extracted on 19 apr 2019 00:59 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie