FrequentieDagelijks
Periode2020-08-142020-08-212020-08-282020-09-042020-09-11
Sort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descending
Rubriek
Hide subtree Activa6 404 6626 424 0426 440 2376 458 8576 474 612
Goud en goudvorderingen548 726548 727548 767548 767548 768
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta357 144357 867358 624359 531359 318
Vorderingen op het IMF85 82885 82385 82385 81685 816
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa271 316272 044272 801273 715273 502
Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta29 70928 48127 82327 54825 528
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro12 76312 74711 53913 81312 011
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen12 76312 74711 53913 81312 011
Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Hide subtree Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro1 595 5811 595 9071 595 8901 596 6131 596 711
Basis-herfinancieringstransacties1 0051 3311 6331 5681 666
Langerlopende herfinancieringstransacties1 594 5771 594 5771 594 2521 595 0451 595 045
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Structurele transacties met wederinkoop00000
Marginale beleningsfaciliteit00600
Kredieten uit hoofde van margestortingen00000
Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro31 99833 25231 95835 20535 739
Hide subtree Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item3 518 1373 537 6763 554 3093 567 9253 589 304
Voor doeleinden van monetair beleid aangehouden waardepapieren3 316 0873 335 2663 351 2313 366 1673 388 232
Overige waardepapieren202 050202 410203 079201 759201 072
Overheidsschuld, luidende in euro22 79922 80422 80422 80422 804
Overige activa287 804286 581288 523286 650284 429
Verberg  onderverdeling Passiva6 404 6626 424 0426 440 2376 458 8576 474 612
Bankbiljetten in omloop1 382 8721 382 3331 383 0651 384 4601 385 665
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro3 035 6503 045 8813 025 5913 115 0853 123 225
Rekeningen-courant2 583 9302 600 4452 549 3552 621 9152 623 143
Depositofaciliteit451 720445 436476 236493 170500 081
Termijndeposito's00000
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Deposito's uit hoofde van margestortingen00000
Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item5 6495 9366 0959 6036 160
Uitgegeven schuldbewijzen00000
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro772 149781 918822 249737 757747 097
Overheid712 564724 960763 735679 247690 435
Overige verplichtingenInformatie over item59 58556 95858 51358 51056 663
Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro210 576209 589204 183209 904209 430
Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta5 9495 5765 4165 6725 682
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta7 4827 7237 3927 2077 215
Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen7 4827 7237 3927 2077 215
Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF57 11057 11057 11057 11057 110
Overige passiva275 319276 071277 232280 195281 165
Herwaarderingsrekeningen542 941542 941542 941542 941542 941
Kapitaal en reserves108 964108 963108 963108 922108 922
Data extracted on 21 sep 2020 19:28 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie