FrequentieDagelijks
Periode2019-01-182019-01-252019-02-012019-02-082019-02-15
Sort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descending
Rubriek
Hide subtree Activa4 705 9484 708 8994 695 5054 696 4664 702 787
Goud en goudvorderingen389 768389 768389 768389 768389 769
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta327 604327 938326 938328 188328 957
Vorderingen op het IMF76 90576 98376 89776 81576 869
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa250 700250 955250 041251 372252 088
Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta18 82920 78021 66521 25620 763
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro18 08619 01122 30920 17322 981
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen18 08619 01122 30920 17322 981
Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Hide subtree Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro730 207730 450729 975728 772729 274
Basis-herfinancieringstransacties6 3076 5766 5745 4235 910
Langerlopende herfinancieringstransacties723 837723 837723 299723 299723 299
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Structurele transacties met wederinkoop00000
Marginale beleningsfaciliteit63371025066
Kredieten uit hoofde van margestortingen00000
Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro34 95138 54935 47733 85535 276
Hide subtree Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item2 898 0292 899 1242 890 2252 892 6682 895 309
Voor doeleinden van monetair beleid aangehouden waardepapieren2 651 1902 651 8692 644 5292 646 7562 649 520
Overige waardepapieren246 839247 255245 696245 912245 788
Overheidsschuld, luidende in euro23 94723 94723 89723 89723 897
Overige activa264 528259 331255 253257 888256 561
Verberg  onderverdeling Passiva4 705 9484 708 8994 695 5054 696 4664 702 787
Bankbiljetten in omloop1 209 8671 206 3681 209 2171 208 2921 207 860
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro1 988 2841 985 0932 015 1252 024 8661 977 144
Rekeningen-courant1 350 4081 344 7951 341 9101 366 2381 342 179
Depositofaciliteit637 776640 205673 020658 593634 930
Termijndeposito's00000
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Deposito's uit hoofde van margestortingen100921953535
Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item8 5888 4448 4767 6449 976
Uitgegeven schuldbewijzen00000
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro387 709404 330356 269355 006404 964
Overheid258 342281 733230 608232 395286 120
Overige verplichtingenInformatie over item129 367122 598125 661122 611118 844
Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro305 571295 974298 169290 586291 829
Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta5 0946 0277 1907 7778 028
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta10 19111 1339 7009 9339 365
Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen10 19111 1339 7009 9339 365
Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF56 51056 51056 51056 51056 510
Overige passiva253 805254 725254 553255 556256 825
Herwaarderingsrekeningen376 057376 057376 057376 057376 057
Kapitaal en reserves104 273104 239104 239104 238104 229
Data extracted on 21 feb 2019 16:23 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie