FrequentieDagelijks
Periode2019-05-102019-05-172019-05-242019-05-312019-06-07
Sort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descending
Rubriek
Hide subtree Activa4 685 3774 684 8664 692 6164 685 9614 690 441
Goud en goudvorderingen402 094402 095402 095402 095402 094
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta344 148344 458345 602344 839344 789
Vorderingen op het IMF80 56180 56780 56380 62380 599
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa263 588263 891265 039264 216264 191
Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta19 27218 61920 05619 19420 075
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro18 44616 58519 43618 31323 655
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen18 44616 58519 43618 31323 655
Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Hide subtree Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro723 996724 001723 543724 931723 958
Basis-herfinancieringstransacties5 3945 3994 9216 1285 276
Langerlopende herfinancieringstransacties718 602718 602718 602718 682718 682
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Structurele transacties met wederinkoop00000
Marginale beleningsfaciliteit00201200
Kredieten uit hoofde van margestortingen00000
Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro39 49336 66939 22437 56236 004
Hide subtree Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item2 859 5132 862 0522 864 0002 858 5302 859 529
Voor doeleinden van monetair beleid aangehouden waardepapieren2 628 0522 631 2162 634 3302 628 8572 629 978
Overige waardepapieren231 461230 836229 670229 673229 551
Overheidsschuld, luidende in euro23 91023 91023 91023 91023 910
Overige activa254 505256 477254 749256 586256 426
Verberg  onderverdeling Passiva4 685 3774 684 8664 692 6164 685 9614 690 441
Bankbiljetten in omloop1 226 6461 225 3681 224 9331 231 1671 234 079
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro2 041 2311 986 7161 967 2982 014 5292 043 521
Rekeningen-courant1 435 9411 393 6511 395 9851 388 5451 441 147
Depositofaciliteit605 289593 064571 308625 984602 365
Termijndeposito's00000
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Deposito's uit hoofde van margestortingen00509
Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item5 2434 8936 2006 1468 390
Uitgegeven schuldbewijzen00000
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro328 417389 371428 121364 693337 076
Overheid206 833264 048301 767239 659210 395
Overige verplichtingenInformatie over item121 585125 323126 354125 034126 681
Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro242 732240 537225 916234 818235 080
Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta6 6796 7908 2316 5387 160
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta12 58011 41311 90511 70911 845
Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen12 58011 41311 90511 70911 845
Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF57 45957 45957 45957 45957 459
Overige passiva259 859257 776258 012254 361251 291
Herwaarderingsrekeningen397 340397 340397 340397 340397 340
Kapitaal en reserves107 190107 200107 200107 200107 200
Data extracted on 18 jun 2019 07:49 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie