FrequentieDagelijks
Periode2019-09-132019-09-202019-09-272019-10-042019-10-11
Sort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descending
Rubriek
Hide subtree Activa4 674 6034 662 9784 638 1044 695 1114 692 260
Goud en goudvorderingen431 868431 868431 869474 072474 074
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta345 946342 155341 917357 519358 925
Vorderingen op het IMF80 58780 48380 49882 39682 370
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa265 359261 672261 420275 122276 555
Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta20 34820 45721 50219 03418 382
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro21 79520 15318 64418 92717 174
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen21 79520 15318 64418 92717 174
Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Hide subtree Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro694 673694 327666 583665 578666 052
Basis-herfinancieringstransacties2 3172 0212 8041 8212 289
Langerlopende herfinancieringstransacties692 306692 306663 757663 757663 757
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Structurele transacties met wederinkoop00000
Marginale beleningsfaciliteit5002206
Kredieten uit hoofde van margestortingen00000
Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro36 37735 45934 14231 00929 981
Hide subtree Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item2 831 9302 831 2112 833 3252 829 8312 830 651
Voor doeleinden van monetair beleid aangehouden waardepapieren2 611 0762 609 9342 612 4262 609 1462 609 919
Overige waardepapieren220 854221 277220 899220 685220 732
Overheidsschuld, luidende in euro23 39823 39823 39823 43423 434
Overige activa268 268263 948266 723275 707273 588
Verberg  onderverdeling Passiva4 674 6034 662 9784 638 1044 695 1114 692 260
Bankbiljetten in omloop1 250 7401 249 3971 252 2071 254 8711 254 669
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro1 894 7041 859 3711 828 5291 863 5821 851 906
Rekeningen-courant1 337 6931 394 9061 369 0551 407 0721 393 066
Depositofaciliteit556 987464 441459 474456 509458 840
Termijndeposito's00000
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Deposito's uit hoofde van margestortingen2424000
Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item5 2356 4983 7825 3594 228
Uitgegeven schuldbewijzen00000
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro406 244446 429447 158406 250420 406
Overheid264 413308 778311 967268 575280 605
Overige verplichtingenInformatie over item141 832137 651135 191137 674139 801
Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro238 580225 769226 868230 125227 743
Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta10 4067 4057 2307 4488 454
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta11 11510 58810 37611 10511 160
Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen11 11510 58810 37611 10511 160
Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF56 79856 79856 79858 14758 147
Overige passiva267 852267 794272 227272 751270 075
Herwaarderingsrekeningen425 728425 728425 728478 272478 272
Kapitaal en reserves107 200107 201107 201107 200107 201
Data extracted on 22 okt 2019 22:14 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie