FrequentieDagelijks
Periode2019-12-132019-12-202019-12-272020-01-032020-01-10
Sort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descending
Rubriek
Hide subtree Activa4 713 5684 682 5924 691 9984 664 0374 655 772
Goud en goudvorderingen474 064474 067474 067470 743470 744
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta355 477357 374358 647347 342344 183
Vorderingen op het IMF81 61481 64781 64580 52780 527
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa273 864275 726277 002266 815263 656
Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta19 45822 88822 01921 45119 468
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro18 75719 10216 99817 09616 714
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen18 75719 10216 99817 09616 714
Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Hide subtree Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro665 256618 953624 147617 657617 314
Basis-herfinancieringstransacties1 3952 4847 9041 4681 104
Langerlopende herfinancieringstransacties663 845616 188616 188616 188616 176
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Structurele transacties met wederinkoop00000
Marginale beleningsfaciliteit1728055135
Kredieten uit hoofde van margestortingen00000
Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro34 05428 44926 33522 48025 104
Hide subtree Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item2 846 6522 854 2192 854 2762 846 7212 850 712
Voor doeleinden van monetair beleid aangehouden waardepapieren2 631 9852 639 4012 639 1902 631 8872 636 985
Overige waardepapieren214 667214 818215 086214 834213 726
Overheidsschuld, luidende in euro23 43223 43223 43223 38023 380
Overige activa276 417284 108292 077297 168288 153
Verberg  onderverdeling Passiva4 713 5684 682 5924 691 9984 664 0374 655 772
Bankbiljetten in omloop1 276 8661 287 3951 293 9261 289 1351 279 991
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro1 927 3111 876 9731 850 5721 867 2471 907 557
Rekeningen-courant1 629 3501 629 7741 623 1081 638 3181 664 985
Depositofaciliteit297 962247 199227 464228 929242 572
Termijndeposito's00000
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Deposito's uit hoofde van margestortingen00000
Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item5 9306 19910 3895 5385 018
Uitgegeven schuldbewijzen00000
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro335 155330 120324 757312 532318 865
Overheid201 669201 268195 245180 882187 991
Overige verplichtingenInformatie over item133 486128 852129 513131 651130 874
Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro230 222244 392274 398265 785222 804
Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta8 3119 0589 0147 9978 323
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta8 9018 2997 9037 3787 396
Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen8 9018 2997 9037 3787 396
Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF58 14758 14758 14757 37157 371
Overige passiva277 253276 535277 419277 207274 540
Herwaarderingsrekeningen478 272478 272478 272466 640466 634
Kapitaal en reserves107 201107 201107 201107 207107 275
Data extracted on 23 jan 2020 05:47 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie