FrequentieDagelijks
Periode2020-06-052020-06-122020-06-192020-06-262020-07-03
Sort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descending
Rubriek
Hide subtree Activa5 655 4145 630 2755 636 3786 236 1436 288 974
Goud en goudvorderingen509 841509 809509 810509 811548 758
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta362 486362 153361 278361 047357 958
Vorderingen op het IMF84 55085 03985 05185 06884 289
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa277 936277 114276 226275 979273 670
Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta153 25686 13063 79150 66437 463
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro14 57913 12912 59313 34413 263
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen14 57913 12912 59313 34413 263
Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Hide subtree Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro1 012 4071 026 2471 026 2521 590 1161 590 810
Basis-herfinancieringstransacties3894394716701 372
Langerlopende herfinancieringstransacties1 012 0091 025 7811 025 7811 589 4391 589 439
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Structurele transacties met wederinkoop00000
Marginale beleningsfaciliteit927070
Kredieten uit hoofde van margestortingen00000
Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro36 11130 69134 89339 34137 307
Hide subtree Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item3 262 0953 297 9333 325 8743 365 1433 391 889
Voor doeleinden van monetair beleid aangehouden waardepapieren3 058 8353 094 9343 123 2023 162 4623 188 411
Overige waardepapieren203 261202 999202 672202 680203 479
Overheidsschuld, luidende in euro23 32223 32223 32223 32222 799
Overige activa281 318280 859278 565283 355288 726
Verberg  onderverdeling Passiva5 655 4145 630 2755 636 3786 236 1436 288 974
Bankbiljetten in omloop1 356 8321 359 1731 360 6661 363 1621 368 174
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro2 323 2402 327 0642 253 3492 830 2202 919 398
Rekeningen-courant1 961 1892 080 5121 985 7022 531 0232 500 449
Depositofaciliteit362 046246 535267 647299 197418 949
Termijndeposito's00000
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Deposito's uit hoofde van margestortingen517000
Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item12 5469 3127 1637 8549 221
Uitgegeven schuldbewijzen00000
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro653 012701 385799 215828 263764 114
Overheid524 328569 654668 863699 318702 802
Overige verplichtingenInformatie over item128 684131 730130 352128 94561 312
Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro346 179269 995251 040238 078230 024
Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta8 1437 6777 7867 3926 912
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta7 5068 5368 1008 1377 400
Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen7 5068 5368 1008 1377 400
Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF57 94557 94557 94557 94557 110
Overige passiva274 050273 228275 153278 935274 675
Herwaarderingsrekeningen507 111507 111507 111507 111542 941
Kapitaal en reserves108 850108 850108 850109 047109 005
Data extracted on 12 jul 2020 03:53 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie