FrequentieDagelijks
Periode2020-12-112020-12-182020-12-252021-01-012021-01-08
Sort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descending
Rubriek
Hide subtree Activa6 949 6327 008 8967 014 6616 979 3246 984 713
Goud en goudvorderingen559 280559 280559 281536 542536 543
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta353 285354 651356 743347 179344 296
Vorderingen op het IMF86 18386 23887 07985 37985 102
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa267 102268 413269 664261 800259 193
Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta22 26125 21424 53523 43720 066
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro12 81812 22912 96614 33710 801
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen12 81812 22912 96614 33710 801
Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Hide subtree Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro1 755 9881 792 9231 792 8391 793 1941 792 574
Basis-herfinancieringstransacties242344262468180
Langerlopende herfinancieringstransacties1 755 7461 792 5741 792 5741 792 5741 792 574
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Structurele transacties met wederinkoop00000
Marginale beleningsfaciliteit0531520
Kredieten uit hoofde van margestortingen00000
Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro38 38536 65531 92025 32838 891
Hide subtree Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item3 875 5343 895 6053 900 8613 890 9163 899 757
Voor doeleinden van monetair beleid aangehouden waardepapieren3 681 0753 699 9823 704 8573 694 6423 703 448
Overige waardepapieren194 459195 623196 004196 274196 309
Overheidsschuld, luidende in euro22 73522 73522 77322 67622 676
Overige activa309 346309 603312 783325 715318 930
Verberg  onderverdeling Passiva6 949 6327 008 8967 014 6616 979 3246 984 713
Bankbiljetten in omloop1 417 1741 424 6571 433 5641 434 5121 430 147
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro3 610 3723 600 5563 570 8633 489 1943 637 300
Rekeningen-courant3 038 5173 036 8382 979 4402 805 3313 089 948
Depositofaciliteit571 791563 718591 423683 863547 349
Termijndeposito's00000
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Deposito's uit hoofde van margestortingen640002
Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item12 70815 58017 80123 56314 155
Uitgegeven schuldbewijzen00000
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro627 126643 266621 330611 304559 142
Overheid557 821560 486540 119516 173474 809
Overige verplichtingenInformatie over item69 30682 78081 21195 13184 333
Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro260 486300 334349 241431 145355 479
Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta7 9518 3637 9667 8168 049
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta4 1773 7974 0553 8953 866
Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen4 1773 7974 0553 8953 866
Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF55 88855 88855 88854 79954 799
Overige passiva301 455304 160301 658301 414300 622
Herwaarderingsrekeningen543 498543 498543 498512 884512 529
Kapitaal en reserves108 797108 797108 797108 797108 626
Data extracted on 18 jan 2021 11:34 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie