FrequentieDagelijks
Periode2019-07-192019-07-262019-08-022019-08-092019-08-16
Sort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descendingSort ascendingSort descending
Rubriek
Hide subtree Activa4 688 1824 685 7164 679 1804 677 7514 676 077
Goud en goudvorderingen431 851431 854431 855431 858431 859
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta345 212347 038347 702347 345347 089
Vorderingen op het IMF80 49780 60480 57980 59580 612
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa264 715266 434267 123266 751266 477
Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta20 16920 47618 75219 34318 499
Hide subtree Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro21 56019 69720 03419 02421 596
Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen21 56019 69720 03419 02421 596
Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Hide subtree Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro695 529695 559696 196695 951695 576
Basis-herfinancieringstransacties2 8922 9133 6013 3842 990
Langerlopende herfinancieringstransacties692 637692 637692 567692 567692 567
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Structurele transacties met wederinkoop00000
Marginale beleningsfaciliteit0928019
Kredieten uit hoofde van margestortingen00000
Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro39 69538 70142 25441 47139 636
Hide subtree Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item2 841 8642 843 3632 832 4842 833 2022 834 119
Voor doeleinden van monetair beleid aangehouden waardepapieren2 616 0502 617 9132 610 5422 612 2472 612 969
Overige waardepapieren225 814225 450221 942220 955221 150
Overheidsschuld, luidende in euro23 39323 39823 39823 39823 398
Overige activa268 908265 631266 504266 159264 306
Verberg  onderverdeling Passiva4 688 1824 685 7164 679 1804 677 7514 676 077
Bankbiljetten in omloop1 245 2141 247 1381 252 4111 252 6231 253 935
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro1 845 2411 848 6911 916 3331 907 1381 865 809
Rekeningen-courant1 293 5471 307 3481 349 5161 349 9981 323 584
Depositofaciliteit551 674541 325566 804557 128542 213
Termijndeposito's00000
"Fine tuning"-transacties met wederinkoop00000
Deposito's uit hoofde van margestortingen2018121212
Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euroInformatie over item6 9023 7604 5223 9935 572
Uitgegeven schuldbewijzen00000
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro469 110463 659380 220382 174413 082
Overheid333 403329 618245 440251 584279 563
Overige verplichtingenInformatie over item135 707134 041134 780130 589133 519
Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro248 252245 816247 032254 046263 106
Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta8 07410 30210 40510 76310 156
Verberg  onderverdeling Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta11 71311 36910 46510 48310 330
Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen11 71311 36910 46510 48310 330
Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II00000
Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF56 79856 79856 79856 79856 798
Overige passiva263 953265 255268 068266 806264 361
Herwaarderingsrekeningen425 728425 725425 728425 728425 728
Kapitaal en reserves107 198107 199107 199107 199107 199
Data extracted on 23 aug 2019 03:28 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie