Type instelling
Valuta
FrequentieMaandelijks
Periode2019M12019M22019M32019M42019M5
Rubriek
Verberg onderverdeling Actief1 049 152.8511 050 629.4551 052 282.7731 084 092.3321 076 549.858
Verberg onderverdeling Thesaurietegoeden en interbankvorderingen272 722.000269 124.000261 445.000292 750.000277 682.000
 Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten51 303.15973 276.18554 721.98279 911.32273 268.809
Verberg onderverdeling Vorderingen op kredietinstellingen221 418.976195 847.318206 723.178212 839.035204 413.603
  Onmiddellijk opvraagbaar85 259.70578 965.50376 766.96587 125.46783 770.918
  Overige vorderingen136 159.271116 881.816129 956.216125 713.568120 642.686
Verberg onderverdeling Vorderingen op clienten519 625.607520 023.262522 704.255527 808.558530 104.960
Verberg onderverdeling Kredieten bij de oorsprong verleend door de instellingen514 456.899516 038.718517 739.617522 258.629523 923.680
  Handelswissels179.415174.636174.160167.181168.170
  Eigen accepten796.290727.369702.551515.930606.062
  Leasing- en soortgelijke vorderingen2 781.9732 727.4192 754.3122 758.2952 790.431
  Niet-hypothecaire leningen op afbetaling15 347.92015 057.70315 028.01116 408.69516 338.711
  Hypothecaire leningen177 579.252175 230.655175 826.692177 169.021178 482.693
  Leningen op termijn294 869.242298 877.142300 112.247301 671.511301 792.606
  Voorschotten in rekening-courant18 684.42419 032.18818 837.47519 257.93219 755.730
  Overige kredietvorderingen4 218.3824 211.6094 304.1684 310.0663 989.277
 Overige debiteuren5 168.7103 984.5444 964.6355 549.9316 181.279
Verberg onderverdeling Effekten en ander waardepapierInformatie over item173 066.856178 200.257181 753.238174 926.702174 010.701
Verberg onderverdeling Overheidspapier4 722.4426 132.2226 854.1995 977.3626 626.449
  Herfinancierbaar bij centrale banken4 026.9825 314.1065 975.0764 996.0405 650.252
  Overige695.460818.116879.123981.322976.197
 Ander kortlopend waardepapier11 490.69712 001.23917 382.61311 817.95510 903.287
 Overheidsfondsen58 002.82457 794.30155 243.23155 191.85954 822.151
 Overige leningen op lange termijn vertegenwoordigd door effekten97 189.880100 567.837100 462.236100 071.54699 897.381
 Aandelen en deelbewijzen1 012.7641 066.8441 172.0851 248.2311 144.596
 Overige effekten648.250637.812638.871619.748616.837
Verberg onderverdeling Vaste activa34 022.61034 015.96934 157.87536 504.25036 539.345
Verberg onderverdeling Financiële vaste activaInformatie over item28 970.41428 975.62229 066.93331 385.93031 407.418
 Deelnemingen in verbonden ondernemingen23 336.65923 336.65723 330.72725 644.50425 653.901
 Deelnemingen in andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat2 955.4022 956.0312 960.1802 961.8892 966.857
Verberg onderverdeling Andere financiële vaste activa2 618.4522 622.7902 625.0992 628.6132 635.468
 Aandelen512.969515.570515.101510.053512.778
 Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat2 060.9262 062.6642 065.2192 064.0862 065.785
 Overige44.55844.55844.78154.47556.906
 Materiële vaste activa3 991.3073 986.3403 987.1224 016.4274 028.182
 Oprichtingskosten en immateriële vaste activa1 060.8911 054.0071 103.8171 101.8911 103.747
 Eigen aandelen0.0000.0000.0000.0000.000
 Oninbare en dubieuze vorderingen1 991.1301 972.0051 983.0492 004.1321 998.669
 Overige activa47 724.51447 294.46250 239.20450 098.33156 213.764
Verberg onderverdeling Passief1 049 152.8511 050 629.4551 052 282.7711 084 092.3321 076 549.858
Verberg onderverdeling Interbankschulden192 460.613190 390.501188 457.168210 360.432204 472.999
 Onmiddellijk opvraagbaar52 811.55453 321.77752 806.28252 682.09951 564.545
 Mobiliseringsschulden50 838.95247 905.00244 512.50363 580.00763 539.960
 Overige schulden op termijn of met vooropzegging88 810.10689 163.72691 138.38794 098.32889 368.492
Verberg onderverdeling Schulden tegenover clienten624 059.728628 108.925632 237.499640 833.045639 130.970
Verberg onderverdeling Deposito's614 444.997618 450.901624 232.424631 112.031629 613.775
  Zichtdeposito's243 279.467246 424.135253 012.902256 747.930256 553.397
  Op termijn of met opzegging < 1 maand15 727.55114 525.35613 509.20115 863.43112 295.750
  Op termijn of met opzegging >= 1 maand en <= 1 jaar31 671.60132 302.19531 071.57830 839.46730 668.485
  Op termijn of met opzegging > 1 jaar24 261.72824 055.66923 727.65523 456.15523 121.003
  Deposito's van bijzondere aard27 611.98827 859.28028 208.48029 033.71929 160.100
  Gereglementeerde spaardeposito's271 241.300272 611.554274 017.906274 480.387277 121.395
  Gekoppeld aan hypothecaire leningen651.354672.688684.664690.899693.589
 Depositobeschermingsregeling0.0110.0220.0330.0440.055
 Overige crediteuren9 614.7319 658.0268 005.0779 721.0179 517.198
Verberg onderverdeling In schuldbewijzen belichaamde schulden91 604.67892 601.27790 302.69389 876.87786 168.182
 Depositocertificaten en soortgelijke schulden43 339.95045 101.14042 674.44142 859.36639 372.148
 Kasbons8 633.6648 347.4098 131.9417 723.2677 506.371
 Obligatieleningen39 631.06539 152.72839 496.31139 294.24239 289.664
 Waardeverminderingen, voorzieningen, voorzorgfondsen en uitgestelde belastingen6 569.7876 592.6806 619.5786 613.5656 594.821
 Overige passiva46 463.12044 541.23748 766.01946 826.12750 053.942
 Achtergestelde schulden18 765.21018 764.81517 956.79718 933.55518 912.655
Verberg onderverdeling Eigen vermogenInformatie over item69 229.71769 630.01867 943.01970 648.72771 216.289
Verberg onderverdeling  Kapitaal33 153.88633 155.68533 129.37933 915.03033 897.520
 Geplaatst kapitaal33 153.88633 155.68533 129.37933 915.03033 897.520
 Niet opgevraagd kapitaal0.0000.0000.0000.0000.000
  Uitgiftepremies3 583.1523 583.1523 583.1524 754.0414 754.041
  Herwaarderingsmeerwaarden6.5876.8846.7487.1756.675
Verberg onderverdeling  Reserves13 868.14913 926.77413 932.01213 931.26113 911.215
 Wettelijke reserve2 534.4062 534.4062 539.1962 538.8112 538.811
 Onbeschikbare reserves68.67468.67468.67468.67468.674
 Belastingvrije reserves501.828501.786501.779501.029501.827
 Beschikbare reserves10 763.24210 821.90910 822.36410 822.74910 801.905
  Overgedragen winst (+) of verlies (-)12 546.97712 428.10910 418.93610 162.81310 127.382
  Winst (+) of verlies (-) van het boekjaar-190.134221.558514.9321 481.5272 111.574
Data extracted on 22 Jul 2019 01:23 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie