Type instelling
Valuta
FrequentieMaandelijks
Periode2019M52019M62019M72019M82019M9
Rubriek
Verberg onderverdeling Actief1 076 549.8581 049 058.0111 053 300.9961 073 897.2251 081 029.233
Verberg onderverdeling Thesaurietegoeden en interbankvorderingen277 682.000248 773.000256 802.000269 705.000269 114.000
 Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten73 268.80940 377.05836 880.58656 832.70739 864.107
Verberg onderverdeling Vorderingen op kredietinstellingen204 413.603208 396.138219 921.641212 872.727229 250.232
  Onmiddellijk opvraagbaar83 770.91869 576.96367 990.30371 115.57186 291.880
  Overige vorderingen120 642.686138 819.179151 931.331141 757.154142 958.350
Verberg onderverdeling Vorderingen op clienten530 104.960531 294.643529 271.092530 100.168533 698.600
Verberg onderverdeling Kredieten bij de oorsprong verleend door de instellingen523 923.680526 378.229524 699.715524 971.596528 625.785
  Handelswissels168.170182.335170.759152.499158.877
  Eigen accepten606.062810.610553.297645.887959.621
  Leasing- en soortgelijke vorderingen2 790.4312 807.7932 813.5782 812.4162 811.399
  Niet-hypothecaire leningen op afbetaling16 338.71116 265.26116 244.63615 986.65415 741.325
  Hypothecaire leningen178 482.693179 168.970180 891.765181 899.304183 387.692
  Leningen op termijn301 792.606302 770.480301 586.533301 686.114303 111.339
  Voorschotten in rekening-courant19 755.73019 823.83218 361.93617 780.57917 952.981
  Overige kredietvorderingen3 989.2774 548.9504 077.2104 008.1454 502.551
 Overige debiteuren6 181.2794 916.4134 571.3785 128.5725 072.815
Verberg onderverdeling Effekten en ander waardepapierInformatie over item174 010.701179 384.169174 584.329173 549.373181 054.344
Verberg onderverdeling Overheidspapier6 626.4497 056.3787 745.9917 689.9217 438.744
  Herfinancierbaar bij centrale banken5 650.2526 055.5986 782.3946 665.3726 159.943
  Overige976.1971 000.780963.5971 024.5491 278.801
 Ander kortlopend waardepapier10 903.28717 575.78910 876.9129 663.61617 202.805
 Overheidsfondsen54 822.15153 119.29553 868.38054 423.98054 054.918
 Overige leningen op lange termijn vertegenwoordigd door effekten99 897.38199 822.620100 206.52499 961.556100 686.738
 Aandelen en deelbewijzen1 144.5961 197.3641 272.0981 201.5451 062.630
 Overige effekten616.837612.721614.427608.755608.509
Verberg onderverdeling Vaste activa36 539.34536 222.88736 139.59036 145.90536 063.780
Verberg onderverdeling Financiële vaste activaInformatie over item31 407.41831 078.18330 966.06530 974.90930 887.050
 Deelnemingen in verbonden ondernemingen25 653.90125 317.27425 293.30325 296.55225 296.550
 Deelnemingen in andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat2 966.8572 981.8942 983.4022 983.2822 981.917
Verberg onderverdeling Andere financiële vaste activa2 635.4682 628.3582 538.2472 543.4722 544.142
 Aandelen512.778514.626516.214515.882514.498
 Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat2 065.7852 058.2761 966.8531 970.0671 972.217
 Overige56.90655.45855.18257.52557.428
 Materiële vaste activa4 028.1824 018.3674 043.6484 039.3324 043.414
 Oprichtingskosten en immateriële vaste activa1 103.7471 126.3371 129.8771 131.6631 133.316
 Eigen aandelen0.0000.0000.0000.0000.000
 Oninbare en dubieuze vorderingen1 998.6692 009.7082 015.7612 005.9632 180.966
 Overige activa56 213.76451 373.41154 487.99162 390.38358 917.211
Verberg onderverdeling Passief1 076 549.8581 049 058.0111 053 300.9961 073 897.2251 081 029.233
Verberg onderverdeling Interbankschulden204 472.999185 223.755187 732.376195 346.709198 438.086
 Onmiddellijk opvraagbaar51 564.54551 479.08352 285.61744 637.13556 791.410
 Mobiliseringsschulden63 539.96046 462.62050 377.62153 743.88944 284.625
 Overige schulden op termijn of met vooropzegging89 368.49287 282.05985 069.14196 965.68597 362.048
Verberg onderverdeling Schulden tegenover clienten639 130.970636 109.541638 257.795640 433.882642 541.427
Verberg onderverdeling Deposito's629 613.775627 575.046629 995.403631 117.612633 800.787
  Zichtdeposito's256 553.397251 805.683256 156.714252 964.399253 015.791
  Op termijn of met opzegging < 1 maand12 295.75014 360.81913 172.92714 623.50015 984.015
  Op termijn of met opzegging >= 1 maand en <= 1 jaar30 668.48530 435.88430 427.98332 745.78334 391.449
  Op termijn of met opzegging > 1 jaar23 121.00322 189.41621 760.89021 536.33921 325.838
  Deposito's van bijzondere aard29 160.10029 698.36529 592.09630 192.44930 053.646
  Gereglementeerde spaardeposito's277 121.395278 403.069278 206.288278 368.907278 356.525
  Gekoppeld aan hypothecaire leningen693.589681.809678.507686.235673.522
 Depositobeschermingsregeling0.0550.0000.0000.0000.000
 Overige crediteuren9 517.1988 534.4978 262.3919 316.2708 740.641
Verberg onderverdeling In schuldbewijzen belichaamde schulden86 168.18283 662.11681 494.54485 970.23488 300.548
 Depositocertificaten en soortgelijke schulden39 372.14837 120.77435 094.53039 036.60741 602.949
 Kasbons7 506.3717 290.7167 088.9376 943.4886 720.698
 Obligatieleningen39 289.66439 250.62539 311.07839 990.13839 976.900
 Waardeverminderingen, voorzieningen, voorzorgfondsen en uitgestelde belastingen6 594.8216 574.2146 521.6756 535.3096 518.959
 Overige passiva50 053.94246 466.23947 848.90454 372.14852 498.747
 Achtergestelde schulden18 912.65519 097.71719 082.81418 534.35019 809.738
Verberg onderverdeling Eigen vermogenInformatie over item71 216.28971 924.42472 362.88572 704.59272 921.732
Verberg onderverdeling  Kapitaal33 897.52033 908.64133 912.46233 921.15133 908.053
 Geplaatst kapitaal33 897.52033 908.64133 912.46233 921.15133 908.053
 Niet opgevraagd kapitaal0.0000.0000.0000.0000.000
  Uitgiftepremies4 754.0414 754.0414 754.0414 754.0414 754.041
  Herwaarderingsmeerwaarden6.6757.0937.1376.8226.986
Verberg onderverdeling  Reserves13 911.21513 912.35013 912.34413 912.33813 845.840
 Wettelijke reserve2 538.8112 540.7112 540.7112 540.7112 538.853
 Onbeschikbare reserves68.67468.67468.67468.67468.674
 Belastingvrije reserves501.827501.820501.814501.808501.425
 Beschikbare reserves10 801.90510 801.14710 801.14710 801.14710 736.889
  Overgedragen winst (+) of verlies (-)10 127.38210 094.67810 094.68810 447.26110 475.418
  Winst (+) of verlies (-) van het boekjaar2 111.5742 790.3463 188.0623 129.7093 438.231
Data extracted on 18 Nov 2019 18:55 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie