Aanbod/Gebruik
FrequentieJaarlijks
Periode2015
BedrijfstakkenA - Landbouw, bosbouw en visserijB - Winning van delfstoffenC - IndustrieD - Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde luchtE - Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en saneringF - BouwnijverheidG - Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsenH - Vervoer en opslagI - Verschaffen van accommodatie en maaltijdenJ - Informatie en communicatieK - Financiële activiteiten en verzekeringenL - Exploitatie van en handel in onroerend goedM - Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteitenN - Administratieve en ondersteunende dienstenO - Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringenP - OnderwijsQ - Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverleningR - Kunst, amusement en recreatieS - Overige dienstenT - Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruikTotale output tegen basisprijzenInvoer van goederen en dienstenTotaal aanbod tegen basisprijzenHandels- en vervoersmargesProductgebonden belastingenProductgebonden subsidiesTotaal aanbod tegen aankoopprijzen
Producten
A - Producten van de landbouw, bosbouw en visserij9 688.9083.80003.303.500048.300000009 827.88 12117 948.84 945.7417.4-8623 225.9
B - Delfstoffen1.8576.8585.60010.415.300000000000001 189.923 061.624 251.5899.937.2025 188.6
C - Industriële producten83.124.3194 973.902.51 383.94 146.4268.650328.40.40286.9185.600001.10201 735.1188 417.9390 15369 382.823 063.9-20.2482 579.5
D - Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht74.20278.911 28842.60.35.313.70.2000.80.805.48.132011 714.47 369.319 083.701 468.7020 552.4
E - Distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer, sanering009101110 035.34.4121.90000005.8000090011 178.44 802.215 980.6410.9258-12416 525.5
F - Bouwwerken; bouwnijverheid01.8129.8056.164 920.253.539.2000533.630.420.500000065 785.12 542.468 327.502 668.4070 995.9
G - Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen0044200011 120139.600041.7149.965.700000011 958.92 962.114 9210750.5015 671.5
H - Vervoer en opslag1.97.2559.514.850.535.21 360.753 679.5013.8009708000.519055 847.520 13875 985.50363.7-1 694.474 654.8
I - Verschaffen van accommodatie en maaltijden00000010.5216 503.22.70001.6000277.1180.9016 9782 548.919 526.901 860.7021 387.6
J - Informatie en communicatie10.61.6743.767.325120.8785200.34.831 591.2590.619.8883.1318.6636.3149.1149.4137.4196.4036 631.19 894.946 526969.32 267049 762.3
K - Financiële diensten en verzekeringen0000000210044 293.305810.500000044 382.86 32750 709.802 868.6-17.953 560.5
L - Exploitatie van en handel in onroerend goed0047.50020.60.110029.83.4902.444 226.6250822.51.3011.211046 201.4176.446 377.70131.6046 509.3
M - Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische diensten10.92.27 792.5137.8193.7474.74 586.635.50.5707.3486.23.968 435.994958.32 969.379.518.764.6087 052.129 128116 180.106 041.70122 221.8
N - Administratieve en ondersteunende diensten220.61 438.40.149.8831.7964.9662.846.9352.1184.52672.332 252.40113.78113.1330.4038 045.66 598.244 643.801 598.5046 242.3
O - Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen0000000000000033 790.30000033 790.399.833 890.100033 890.1
P - Onderwijs000.50000.3005.4003.808527 138.3039.311.6027 284.229.927 314.10363.4027 677.5
Q - Gezondheidszorg en maatschappelijke diensten001.200000000053.655.100.247 737.6012.8047 860.61947 879.600-290.847 588.8
R - Kunst, amusement en recreatie000.800000.71.2000001 776.5005 625.2007 404.4406.37 810.7101.2432.408 344.3
S - Overige diensten006.9000197010.8640027.52.100.907.410 157010 473.6743.611 217.20545.2011 762.4
T - Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd0000000000000000000424.5424.50424.5000424.5
Handelsmarges0126 437.2099.583.168 568.498.214.9473.103.6719.811500.4026.857.9076 709.9076 709.9-76 709.9000
Vervoersmarges000000000000000000000000000
Totaal (binnenlands concept)9 873.4646.4214 432.211 51910 55567 885.391 939.255 248.416 669.333 541.646 457.444 831.271 492.333 127.738 076.930 378.647 982.76 259.611 134.6424.5842 475.3313 386.51 155 862.2045 136.9-2 233.31 198 765.4
Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland00000000000000000000012 843.312 843.300012 843.3
Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België000000000000000000000000000
Totaal (nationaal concept)9 873.4646.4214 432.211 51910 55567 885.391 939.255 248.416 669.333 541.646 457.444 831.271 492.333 127.738 076.930 378.647 982.76 259.611 134.6424.5842 475.3326 229.81 168 705.5045 136.9-2 233.31 211 608.7
Data extracted on 21 Sep 2019 10:55 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie